Катедра „Рисуване“

Катедра „Рисуване“ обединява преподавателите от Факултета за изящни изкуства и Факултета за приложни изкуства по фундаменталната за всички студенти в НХА дисциплина „Рисуване". В нея със средствата на рисунката, които са азбуката на образа, се анализират и синтезират закономерностите, структурите и отношенията в заобикалящия ни свят. Рисуването развива у студентите пространствено-конструктивни възприятия, изобразителни умения и възможности и творческо мислене, които се използват в процеса на опознаване и пресъздаване на видимата реалност и са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи.
 
Към Катедра „Рисуване“ принадлежат и преподавателите по перспектива и пластична анатомия, които са неразделна част от преподаването на рисуване и теоретично обосновават многобройни пластични подходи и решения в областта на рисунката.
 
Нова тенденция е акцентът върху свободната артистична рисунка, даваща възможност не само за индивидуални търсения и експеримент, но и за създаване на напълно автономни художествени произведения.
 
 
Ръководител на катедрата
доц. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
– спец. „Графика“ и „Живопис“
 
Преподаватели по рисуване в специалностите:
проф. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
– спец. „Живопис“ и „Скулптура“
проф. ЛЮБОМИР КАРАЛЕЕВ
– спец. „Книга и печатна графика“
и „Плакат и визуална комуникация“
проф. СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
– спец. „Живопис“ и „Скулптура“
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
– спец. „Керамика“ и „Живопис“
доц. КИРИЛ МАТЕЕВ
– спец. „Метал“
доц. РОСЕН ЦВЕТАНОВ
– спец. „Реставрация“ и „Дизайн за детската среда“
ст. преп. д-р АСЕН МИЛАНОВ
– спец. „Резба“
ст. преп. РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ
– спец. „Индустриален дизайн“
гл. ас. д-р СИМЕОН СИМЕОНОВ
– спец. „Скулптура“
гл. ас. д-р СТОЯН ДЕЧЕВ
– спец. „Дизайн на порцелан и стъкло“
ас. НЕВЕНА АНГЕЛОВА
– спец. „Сценография“
ас. ЕМАНУЕЛА КОВАЧ
– спец. „Графика
 
Хонорувани преподаватели по рисуване в специалностите:
хон. преп. ТЕОДОРА ПУНЧЕВА 
– спец. „Стенопис“, „Книга, илюстрация, печатна графика“ и „Плакат и визуална комуникация“
хон. преп. БИСТРА ЗЛАТАРЕВА 
– спец. „Сценография“ и „Мода“
доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ
– спец. „Мода“
 
Други хонорувани преподаватели:
хон. преп. д-р EВЕЛИНА МИТКОВА
– „Ергономия“
– спец. „Дизайн за детската среда“, „Мода“ и „Индустриален дизайн“

 

Сподели