Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“

http://textiledepartmentbg.blogspot.com/
e-mail: textil.nha@gmail.com
Facebook
 
В специалността се подготвят художници, които работят в двете главни направления на текстила – текстилното изкуство и текстилния дизайн.
Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ дава предимство на овладяването на художественото проектиране и изпълнение на тъкан, печатан и ръчно рисуван текстил. Художникът бакалавър се реализира професионално като проектант на текстилни изделия за облекло и интериор в областта на текстилната индустрия, като декоратор и като автор в областта на текстилното изкуство. При завършване на втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ получава професионална квалификация за учител по изобразително изкуство в средните художествени и общообразователни училища.
В магистърската степен студентите могат да изберат една от двете основни програми, изучавани в специалността „Текстил“.
В магистърската програма „Текстилно изкуство“ се акцентира върху експеримента и артистичните задачи за двуизмерен и пространствен текстил, текстилна скулптура и създаване на текстилни обекти.
В магистърската програма „Текстилен дизайн“ студентите разработват и декоративни задачи за интериорен текстил – платове и аксесоари за обзавеждане на жилищни и обществени сгради, както и платове и аксесоари за облекла и модни колекции.
Завършилите магистърска степен могат да работят в областта на артистичния текстил, като дизайнери в текстилната промишленост и да преподават във висши училища с художествена насоченост.
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р ВЕРЖИНИЯ МАРКАРОВА
 
проф. д-р АДЕЛИНА ПОПНЕДЕЛЕВА
преп. д-р ЦВЕТА ЯВАШЕВА
ас. АДЕЛА ГОРАНОВА
ас. ГЕРГАНА ТАБАКОВА

Сподели