Класация

Класиране за студентско общежитие на НХА
учебна 2021/2022 година
 
След изтичането на срока на Кампанията за настаняване, в Общежитието на НХА, за 2021/2022 учебна година, се установи, че подадените заявления за настаняване са по-малко от наличните места, поради което не се налага извършването на класация. 
 
Всички регистрирани студенти в системата на НХА, кандидатстващи за общежитие са класирани и ще бъдат настанени, съгласно обявения график.
 
От КСБВУ
 
 
 

Сподели