Класация

КЛАСИРАНЕ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ НА НХА ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Тази година блок 28 – студентското общежитие на НХА, е в ремонт. Поради тази причина НХА настанява за учебната 2023/2024 г. своите новоприети студенти, както и студентите от по-горни курсове, изявили желание за общежитие за пръв път, в блокове на други университети.
Настаняването ще се извърши по места в следния ред, описан по-долу. Моля, проверете името си в списъците и следвайте процедурите, посочени за начина на протичане на настаняването.
 
1. Настаняване:
 
1.1. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София в Студентско общежитие на НАТФИЗ. Адрес за подаване на документите за класираните в общежитието на НАТФИЗ (на място в бл. 29) – гр. София, Студентски град, бл. 29, ет. 1 – при Лиляна Младенова – домакин-управител, тел. за връзка: 028685181 и 0893282772.
Те трябва да носят в себе си:
– Лична карта;
– Уверение за записан семестър, издаден от Деканатите на факултетите;
– Разменно писмо, което ще могат да вземат в периода от 27.09 до 02.10 от Деканатите.
 
1.2. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София в Студентски общежития на Технически университет. Адрес за подаване на документите за класираните в общежитието на ТУ – Учебен корпус №1, (Ректората на ТУ) – София, бул. „Климент Охридски“ №8, кабинет 1152-1, тел. за връзка 029653995, лице за контакт: Ралица Пейчева, каб. 1151-1, тел. за връзка 029652795.
Те трябва да носят в себе си:
– Лична карта;
– Снимки, паспортен формат – 2 бр.
– Уверение за записан семестър, издаден от Деканатите на факултетите;
– Удостоверение от психиатрично заведение по постоянен адрес (ако нямате, може да поискате копие от Деканатите на факултетите);
– Разменно писмо, което ще могат да вземат в периода от 27.09 до 02.10 от Деканатите.
 
1.3. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София в Студентски общежития на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Адрес за подаване на документите за класираните в общежитието на УАСГ – УАСГ – новата сграда, Комисия за настанявания, ж.к. Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ №1.
Те трябва да носят в себе си:
– Лична карта;
– Снимки, паспортен формат – 2 бр.
– Молба-декларация за кандидатстване (по образец - сваля се от сайта или се купува от Копирен център на УАСГ);
– Уверение за записан семестър, издаден от Деканатите на факултетите;
– Разменно писмо, което ще могат да вземат в периода от 27.09 до 02.10 от Деканатите.
 
1.4. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София в Студентски общежития на Висше строително училище „Любен Каравелов“. Адрес за подаване на документите за класираните в общежитието на ВСУ – гр. София 1373, ул. „Суходолска“ № 175, лице за контакт: Мария Коева, тел. 028029139 и 0882315688.
Те трябва да носят в себе си:
– Лична карта;
– Снимки, паспортен формат – 2 бр.
– Уверение за записан семестър, издаден от Деканатите на факултетите;
– Разменно писмо, което ще могат да вземат в периода 27.09. до 02.10. от Деканатите.
 
ВАЖНО! Класираните по право новоприети студенти да носят документите удостоверяващи правото им!
 
1.5. Класираните студенти на НХА със запазени места в бл. 22А на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ ще бъдат пренастанени в своите стаи. За целта ще трябва в периода от 02.10. до 03.10. (включително) да предоставят на управителя на блока разменно писмо.
– Разменните писма, необходими за пренастаняването, студентите ще могат да вземат от Деловодството към НХА на ул. „Шипка“ № 1, ет. 1, в работно време.
 
1.6. Класираните студенти, живеещи понастоящем в бл. 28 – Студентското общежитие на Националната художествена академия, ще бъдат пренастанени в своите неремонтирани стаи. 
Поради настоящата ротация на студенти и освобождаването на етажи по повод ремонта на бл. 28 ще получите настанителните си заповеди в края на месец октомври. Допълнителна информация ще бъде предоставена на място – в бл. 28 – след решение на КСБВУ и Домовия съвет.
 
ВАЖНО! Студентите от септемврийския прием, които поради технически причини не са успели да регистрират своите заявления в системата на НХА, могат да направят това на 26.09.2023 г.!
 
2. Класация:
 
Класирани по право в общежитие на УАСГ:
Александра Пламенова Попова
Атанас Георгиев Христов
Виктория Кирилова Кирилова
Димитър Веселинов Русев
Жаклин Иванова Митева
Кристиан Маев Йорданов
Ралица Евгениева Илиева
 
Класирани по успех в общежитие на НАТФИЗ:
Аксения Даниелова Аврамова
Силвия Тодорова Николова
Елина Александрова Александрова
Теодора Радославова Коцева
Самуил Георгиев Георгиев
Деница Георгиева Георгиева
Лилия Цветомилова Иванова
Вайа Емилова Паралингова
Атанас Атанасов Стоянов
Вяра Стойчева Стойчева
Ана Мария Иванова Иванова
Валентин Кирилов Митев
Виолета Йорданова Копанова
Диана Георгиева Евстатиева
Ния Стефанова Стоилова
Петър Михайлов Иванов
Сонислав Ангелов Любенов
Ива Валентинова Цоневска
Палмира Павлинова Панкова
Далия Георгиева Георгиева
Иван Бисеров Банчев
Силвия Бисерова Банчева
Тея Тодорова Маринова
Дебора Захариева Тодорова
Кристиан Мирославов Кралев
 
Класирани по успех в общежитие на УАСГ:
Елица Ивова Иванова
Славомира Станимирова Кънева
Соня Александрова Ангелова
 
Класирани по успех в общежитие на ТУ:
Антон Димитров Кръстев
Александър Ивелинов Георгиев
Анита Здравкова Златева
Ивета Иванова Велешка
Калина Живкова Колева
Магдалена Тихомирова Петкова
Габриела Станиславова Котева
Анджелина Александрова Ангелова
Никол Николаева Джиджева
Елизабет Георгиева Георгиева
Никол Венциславова Любомирова
Виктория Веселинова Тодорова
Емилия Емилова Сергисова
Лора Николаева Стойкова
Михаела Костадинова Працакова
Паола Адрианова Ангелова
Паола Стоянова Димова
Стиляна Стойкова Стоева
Жанет Тодорова Попова
Ния Ивайлова Иванова
 
Класирани по успех в общежитие на ВСУ:
Константин Георгиев Лайдов
Иван Петросян Станислав Христов Енев
Божидар Адрианов Аспарухов
Калоян Николаев Жеков
Мартин Венелинов Петров
Цветан Йорданов Петков
Никола Красимиров Димов
Станимир Станиславов Веселинов
Християна Дариева Аврамова
Ивайло Радостинов Бонев
Aчелия Севимова Ахмедова
Анна Маргаритова Чифудова
Радослава Йорданова Иванова
Наталия Алексеева Балашова
Мая Ангелова Янчева
Никола Момчилов Вълчев
Рая Мартинова Николова
Дарина Костадинова Михайлова
Мила Стоянова Иванова
 
Класирани със запазени стаи в общежитие на МГУ бл. 22А:
Мария Сергеева Георгиева
Деница Неделчева Неделчева
Никол Георгиева Кабакова
Радостина Здравкова Стоева
Дарина Николаева Дочева
Ая Димитрова Ночева
Наталия Емилова Симеонова
Рая Христова Павлова
Теодора Николова Узунова
Неда Пейчева Колева
Мария Димчева Чолакова
Петър Пламенов Данчев
Симона Иванова Николова
Румен Руменов Стойчев
Димитър Иванов Иванов
Васил Маринов Маринов
Елисавета Станимирова Драгомирова
Гергана Мирославова Бернардова
Катерина Илиева Ключкова
Анелия Сашева Караколева
Димитър Йорданов Бурназов
Георги Петров Петров
 
Класирани, живущи в блокове на други университети:
Велислава Детелинова Димитрова – бл. 54
Вероника Веселинова Тодорова – бл. 54
Анна-Мария Димитрова Еленова – бл. 59
Атанас Николов Чонгаров – бл. 60Г
Ивайла Славова Генова – бл. 60А
Моника Мирославова Гоцова – бл. 54
 
Класирани, живущи по настоящем в неремонтираната част на общежитие на НХА блок 28:
Яна Недялкова Недялкова
Деница Георгиева Христова
Марина Илиева Илиева – за настаняване от 27.09.2023 г.
Радина Радомирова Кирчева
Меган Стефанова Дрянова
Ваня Славчева Славчева
Христо Стоянов Христов
Фемия Милкович
Яна Николова Ланкова
Радостина Яворова Стоянова
Анатоли Христофоров Петров
Димитър Тихомиров Батинков
Радина Пламенова Кафедарова
Андре Димитров Йорданов
Кристиана Красимирова Кънева
Ина Ивайлова Нешева
Никол Орлинова Кюланова
Никола Николаев Андреев
Йоанна Борисова Дикова
Стела Даниелова Минчева
Шу Ли
Анастасия Янева Касърова
Благовеста Антонова Пейчева
Богдан Иванов Богданов
Кристина Руменова Русева
Петър Трифонов Кирчев
Александър Теодосий Балабанов
Десислава Атанасова Милова
Александра Георгиева Руменова
Владимир Боянов Петков
Поля Иванова Иванова
Каталина Петрова Василева
Нели Мартин Романова
Тодор Тодоров Тодоров
Беатрис Веселинова Георгиева
Валерия Мартинова Михайлова
Йойкю Марангоз
Теодора Димитрова Чифутис
Емилия Господинова Димитрова
Ива Павлова Демирева
Бонка Стефанова Русева
Калоян Иванов Кавръков
Венета Севдалинова Маринова
Симона Светославова Гвоздейкова
Екатерина Валентинова Костадинова
Стилиян Атанасов Белчев
Ния Тодорова Петрова
Божидара Кънчева Димитрова
Мартин Милушев Самуилов
Маргарита Ангелова Горастева
Ели Хранимирова Хараланова
Аделина Павлова Златарева
Христина Димова Нейкова
Атанас Генчев Борисов
Габриела Огнянова Петрова
Петър Ташев Коруев – за настаняване от 27.09.2023 г.
Константин Иванов Арабаджиев
София Цветанова Николаева
Илиана Петрова Илчева
Стефка Александрова Лозева
Радимира Сашева Коева
Кристиана Лъчезарова Христова
Алекс Емилов Шарков
Йордан Костадинов Велков
Стела Стоянова Георгиева
Йосиф Иванов Плачков
Любомира Евгениева Генева
Дея Милкова Петрова
Наталия Любомирова Казиева
Виолета Петрова Кузманова
Божидара Кънчева Димитрова
Анджела Драгославов Делчев
Богдан Валериев Върбанов
Лилиана Ивайлова Игнатова
Мартина Марианова Колева
Ина Николаева Зехирева
Мерелин Димитрова Алексова
Явор Росицов Костадинов
Андриана Любомирова Коцева
Александър Божидаров Илиев
Илджан Мустафов Исметов
Владимир Владимиров Колев
Румен Ивайлов Христов
Вяра Пламенова Пенева
Десислава Христомирова Христова
Гергана Йорданова Бонева
Мария Александрова Янушева
Станислава Желязкова Черганова
Магдалена Атанасова Замова
София Александровна Макеева
Надежда Симеонова Консулова
Срна Галевски
Таня Огнянова Борисова
Деница Тодорова Тончева
Юан Ле
Галя Гавраилова Иванова
Николай Йосифов Йонков
Маша Милкович
Чжан Сяожун
Хуан Цзюнь
Яна Георгиева Балтаджиева
Яна Олександривна Ананченко
Корина Йорданова Миронска
Инна Петривна Петрова
Ангелина Иванивна Долгова
Калоян Бончев Богданов
Хатче Неджатова Алиева
Преслава Асенова Петранова
Кирило Васильович Бучакчийский
Иван Живков Иванов
Адриана Андреева Узунова
Дарина Златкова Димитрова
Костадин Емилиянов Георгиев
Филип Георгиевски
Иван Русев Русев
Ина Валериева Везенкова
Павел Дамянов Илиев
Димитър Бориславов Павлов
Цветина Кирилова Ганчева
Ани Емилева Димитрова
Иван Костадинов Глушков
Кристиян Димитров Громов
Светлин Светославов Минчев
Никола Руменов Михов
Люу Линджей
Чен Симу, мъж на Люу Линджей
Йордан Мартинов Георгиев
Яна Константиновна Макагон
Калина Пламенова Андреева

 

Файлове за изтегляне

Сподели