Резултати от изпити за о.н.с. Доктор

 Резултати от проведените изпити за онс Доктор за уч.2018/2019 г.
 
1.Живопис - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

2.Скулптура - 1 изпит 2 изпит, 3 изпит

3.Графика - 1 изпит , 2 изпит3 изпит

4.Книга, илюстрация и печатна графика - 1 изпит , 2 изпит3 изпит

5.Плакат и визуална комуникация -1 изпит2 изпит, 3 изпит

6.Изкуствознание –

Модерно и съвременно изкуство - 1 изпит, 2 изпит, 3 изпит

Дигитални изкуства - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

Фотография - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

8.Сценография -1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

9.Ткстил-изкуство и дизайн - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

10. Мода  -- 1 изпит 2 изпит, 3 изпит

11. Теория и практика на художественото образование - 1 изпит 2 изпит3 изпит

 

 

 

Сподели