„Между два свята“. Изложба на Орлин Дворянов

2–17 септември 2022
Откриване на 2 септември 2022 г., 18:00 часа
 
В изложбата си „Между два свята“ Орлин Дворянов представя творби, които отразяват размисли за промените в контекста, личен, локален и глобален, по време на прехода между две епохи. Основната част от експозицията са творби (живопис, инсталации и видео записи от пърформанси), създадени през последните години и свързвани с различни кризисни ситуации, които се развиват в обществен план. Като контрапункт на тях в изложбата са включени и ограничен брой живописни картини, създадени от автора през 80-те години на миналия век. Целта е да се подчертаят промените в стила, мисленето и творческите му търсения, протекли през десетилетията в края на ХХ и началото на ХХI век. 
 
Проф. д-р Орлин Дворянов (р. 1951 г.) 
Орлин Дворянов завършва НХА през 1982 г. специалност „Декоративно-монументална живопис“ („Стенопис“). До 2007 г. е художник на свободна практика. Като автор работи самостоятелно, в тандеми и с групи, в областите на инсталациите, пърформансите и други съвременни форми. Участва в редица международни изложби и фестивали, свързани със съвременното изкуство. От 1990 г. до днес е съучредител и председател на НПО „Изкуство в действие“. Като организатор, куратор и автор участва в множество артистични и образователни проекти  на сдружението в страната и в Европа. През 1992 г. е водещ на ТВ предаване „Изкуство в действие“ („Ефир – 2“ на БНТ).
 
От 1991 г. до днес Дворянов преподава дисциплини, свързани със съвременните концептуални форми към СУ „Св. Климент Охридски“ (ФНОИ, Катедра „Визуални изкуства“). През периода 2010 – 2015 г. е член на Културния съвет на университета. 
Паралелно, от 2015 г. до 2020 г., преподава „Концептуален дизайн“ в магистърска програма „WEB дизайн“ на НБУ и организира междуфакултетски проекти между двата университета. Автор е на множество публикации в пресата и в академични сборници, както и на три книги в областта на концептуалното изкуство. 

Галерия

Сподели