Мирослав Милков Богданов, доцент

4.09.1966, София
ССХУПИ, София
НХА, художествено пространствено оформление, 1995
Доцент, катедра „Рекламен дизайн“, дисциплина пространствен дизайн
Декан на Факултета за приложни изкуства на НХА
СБХ, секция „Рекламен дизайн“
e-mail: m_bogdanov@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Пространствен дизайн – Музейна изложба „Устната традиция и музиката на овчарите в Европа“ по международен проект „CANEPAL“, РИМ Смолян
Пространствен дизайн – Музейна изложба „140 години независима Българска екзархия“
Пространствен дизайн – Музейна експозиция, ИМ „Габрово и габровци“, Габрово
Пространствен дизайн – Музейна изложба „И отново се роди България“– (колектив)
Пространствен дизайн – Музейна експозиция, СУ „Св. Климент Охридски“
Пространствен дизайн – Музейна изложба „Великден в София“ – (колектив)
Пространствен дизайн – експозиция „Винарска промишленост“
Пространствен дизайн – изложение „Бизнес информатика“
Рекламно експозиционни щандове – „Арома“, „Севила“, Модем“, „Инко“, „PC-Link“, „Аско“ и др.
Серия печатни издания на музея на СУ „Св. Климент Охридски“
Почетен знак – „130 год. БАН“

Сподели