Мирян Стефанов Мирянов, доцент

21.06.1950, София
3 СПТУ „Марин Дринов“
Средно специално политехническо училище, София
Национална художествена академия (НХА) – тогава Висш институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“, промишлени форми, 1969
Техникум по двигатели и автомобили „Вилхелм Пик“ (сега техникум „Хенри Форд“), от 1972
Доцент, катедра „Индустриален дизайн“, дисциплина дизайн
НБУ – хоноруван доцент
НАДР; Камара на дизайнерите (член на управителния съвет); ИЗА АРТ (контролен съвет); СБХ; Лицензиран от ЕС експерт-оценител за произведения на изкуствата, занаятите и др.; Лицензиран международен съдия по скокове във вода; Лицензиран планински водач.
e-mail: miryanov_design@abv.bg
 
 
През последните години работя успешно с множество изявени архитекти, с което допринасям за бързото реализиране на проектите.
Получил съм много специализирани награди за дизайн:
– Награда „Златни ръце“ – 5 пъти (самостоятелно и в колектив)
– Награда на Съюза на българските художници (СБХ)
– Награда на ЦИПЕ
– Златни медали от международни и български панаири за изделия
– Награда „Сливенски огньове“ –  за изделие в областта на металообработката (в колектив)
–  Изложба на преподаватели от НХА в Истанбул, Турция
–  Ръководител на проекти в Международен фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“, Балчик

Сподели