Николай Иванов Денев, старши преподавател

23.03.1954, Русе
23 СПГ „Ф. Ж. Кюри“, София
НХА, индустриален дизайн
Старши преподавател, катедра „Индустриален дизайн“, дисциплина дизайн
НБУ – хоноруван преподавател
e-mail: denev@cytexbg.com
 
 
 
 
 
 
 
Три участия в общи национални изложби.
Две участия в научни конференции.
Над 160 индивидуални проекта и реализация на съоръжения във фитнес и спа комплекси.
Над 200 индивидуални проекта и реализация на постаменти за уникални археологически експонати.
Индивидуални интериорни проекти и реализации.
Проекти и реализация на демонстрационни установки на изобретения на ИТКР БАН.
Проект на лого и рекламни носители на фирма „ЛИТЕКС“, Ловеч.
Проект и прототип на ново поколение мотопеди „Балкан“
Проект и частична реализация за дизайн на градска среда на обзавеждане за детски градини.
Първа награда на конкурс на община Оряхово за изделия на регионалната ТПК.
Първа награда за дизайн на градска среда на конкурс за гр. Елхово.
Втора награда за дизайн на градска среда на конкурс за пространството пред хотел „Рила“, София.

Сподели