Общо събрание на НХА – Отчет за мандат 2020–2024

16.01.2024 г. (вторник), от 10:00 часа
 
Проектодневен ред:
 
1. Приемане на дневен ред;
2. Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване;
3. Избор на предеседател и зам.-председател на ОС на НХА;
4. Отчетен доклад на Ректора за мандат 2020–2024 г.;
5. Отчетен доклад на нов Контролен съвет;
6. Избор на Контролен съвет;
7. Представяне на Платформата на кандидата за Ректор на НХА за мандат 2024–2028 ;
8. Избор на Ректор на НХА;
9. Избор на Академичен съвет;
10. Разни.

Файлове за изтегляне

Сподели