Одобрени проекти, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна или художествено-творческа дейност през 2017 г.

Списък на одобрените проекти, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна или художествено-творческа дейност през 2017 г.

Сподели