Покана за кандидатстване на преподаватели и служители от НХА в творческо студио в Барселона, Испания

Преподавателите и служители в НХА имат възможност да реализират престой в Творческо студио в Барселона, на базата на сключено споразумение с НХА. Академията поема режийните разноски по престоя на участниците, а пътните и дневните разходи са за сметка на пребиваващите.
 
Преподавателите могат да осъществят своята резиденция за период от 2 седмици.
 
Служителите и технолозите могат да осъществят своята резиденция за 1 седмица.
 
Преподавателите, работили минимум 2 години в НХА, могат да кандидатстват като изпратят заявление (свободен текст) и мотивационно писмо за целите на посещението до Международен отдел по имейл до: art_academy@nha.bg
 
Служителите изпращат заявление (свободен текст) и референция от прекия им ръководител до Международен отдел по имейл до: art_academy@nha.bg
 
Освен описаните документи, кандидатите следва да изпратят поне по 2 примерни периода за престой, по свое усмотрение.
Новото разпределение за 2023 година може да започне от 13 април 2023 г.
 
Окончателната класация ще се извърши от комисия, назначена от Ректора.
Предимство имат кандидатите, които до момента не са осъществили резиденция.
 
Виртуална обиколка на студиото: https://my.matterport.com/show/?m=giPR2fZ5e5q
Адрес: Carrer de les Basses de Sant Pere, 1008003 Barcelona, Spain
 
Краен срок за изпращане на документите по имейл: 15 март 2023 г. /включително/.

 

Сподели