Покана за кандидатстване на студенти от НХА в творческо студио в Барселона, Испания

Студентите на Националната художествена академия имат възможност да реализират престой в творческо студио в Барселона, по сключено споразумение между Творческото студио и  НХА. 
Академията поема наема на студиото и нощувките на участниците. Пътните и дневните разходи са за сметка на пребиваващите.
Бакалаврите, магистрите и докторантите осъществят своята резиденция по двама души, в рамките на период от две седмици.
 
Бакалаври и магистри – право да кандидатстват имат студентите, които вече са защитили (или им предстои да защитят) дипломна работа в изпитните сесии през 2023 г. Студентите подават до Международен отдел на имейл art_academy@nha.bg, заявление (свободен текст), мотивационно писмо, портфолио. За студентите от теоретичните специалности се изисква една референция от дипломния им ръководител. 
 
Докторанти – право да кандидатстват имат редовните докторанти по време втората и третата година на обучение, но не по-късно от 6 месеца преди отчисляване. Докторантите подават до Международен отдел на имейл art_academy@nha.bg, заявление (свободен текст), мотивационно писмо и портфолио. За докторантите от теоретичните катедри се изисква 1 референция от научния им ръководител. 
 
Освен описаните документи, кандидатите следва да изпратят поне по 2 примерни периода на престой, по свое усмотрение.
Новото разпределение за 2023 година може да започне от 13 април 2023 г.
 
Класацията се извършва от комисия, назначена от Ректора на НХА.
Предимство имат кандидатите, които до момента не са осъществили резиденция.
 
Вижте повече:
Виртуална обиколка на студиото: https://my.matterport.com/show/?m=giPR2fZ5e5q
Адрес: Carrer de les Basses de Sant Pere, 1008003 Barcelona, Spain
 
Краен срок за изпращане на документите: 15 март 2023 г. /включително/.
 

Сподели