Правда Добринова Спасова, професор д. ф. н.

София
21 гимназия, София
СУ „Св. Климент Охридски“, философия; английски език, 1976
Докторат по естетика във Варпшавския университет, Полша
Професор, катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“, дисциплина философия
Доктор на философските науки
Магистърски курс “Art in Contemporary World” – един семестър и докторски курс “Contemporary American Aesthetics and the Puzzles of Art “ –
един семестър в Англоезичната програма на Философския факултет, СУ; Магистърски курс „Съвременната американска естетика и модерното изкуство“ – един семестър към спец. „Виртуална култура“, ФФ, СУ.
e-mail: pravdaspasova@yahoo.com
 
Книги:
„Изчезналата любов (Любовта като естетическо понятие)“, Парадигма 2001
„Кратък пътеводител из европейската философия за художници“, НХА 2007
„Американската аналитична естетика – въпроси около неконвенционалните произведения на изкуството“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007
Монографии:
 „Изкуството между теорията и действителността“ – ИФИ, прот. 14/1987
“Metaphysical Love and Folk Realism” – CEU, Прага, 1992
“New-old Patterns in Post-communist Art Critique” – RSS, N 780/93, CEU, Прага 1994

Сподели