Септемврийски приемни изпити за 2023/24 уч.г.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ В НХА ОТ 1 ДО 8 СЕПТЕМВРИ 2023!

Документи за кандидатстване в НХА се приемат онлайн от 01 септември до 08 септември 2023 г., а за решилите да подадат на място само в работни дни, до съответния краен срок.
– Ректорат, Учебно-методичен отдел, ул. „Шипка“ 1, ет. 2, приемно време в работни дни: 10:00–12:00 и 14:00–16:00
– Филиал на НХА в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2, приемно време в работни дни: 10:00–12:00 и 14:00–16:00

 
Уважаеми кандидати,
Националната художествена академия обявява прием за попълване на незаети бройки по държавна поръчка за бакалавърските специалности – „Резба“, „Текстил – изкуство и дизайн“ и „Керамика“.
 
Като отчита високия интерес от юлския прием и има предвид, че може да има кандидати положили успешно през месец август 2023 г., държавните си зрелостни изпити и такива завършили средното си образование в чужбина, предлага и кандидатстване за: спец. „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Моден дизайн“ и „Индустриален дизайн“.
 
Местата за прием са общо – 15 бр.
 
Право да се явят на септемврийските изпити имат и всички кандидат-студенти, успешно положили приемните изпити в НХА през настоящата година, както следва:
*1. На кандидатствалите в същата специалност може да се признаят единия или и двата изпита. Те подават заявление с посочената оценка от изпита/изпитите, които искат да им се признаят. Таксата зависи от броя изпити, които кандидатът иска да положи отново.
*2. На кандидатствалите в други специалности може да се признае (при желание) оценката от успешно положения изпит по рисуване и полагат изпит само за съответната специалност. Те подават заявление с посочената оценка от изпита по рисуване, ако искат да им се признае. Таксата зависи от броя изпити, които кандидатът иска да положи отново.
3. Кандидатите може да решат да положат още веднъж и двата изпита за определена специалност. Подават комплект кандидатстудентски документи, като заплащат пълната такса за изпитите.
 
Документи за кандидатстване в НХА се приемат онлайн от 01 септември до 08 септември 2023 г., а за решилите да подадат на място само в работни дни, до съответния краен срок.
 
*Заявления по т.1 и 2 се подават само на място в НХА.
 
 

 

Сподели