Ретроспективна изложба скулптура – Иван Нешев

Изложбата се посвещава на 90-годишнината
от рождението на Иван Нешев
 
20 април – 7 май 2017
 
Откриване – 20 април (четвъртък), 18:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
ИВАН НЕШЕВ 1927–1987
Изявен български скулптор, преподавател, професор.
Следва в Държавната художествена академия в София в ателието по декоративно-монументална скулптура (1947–1953), под ръководството на проф. Любомир Далчев. Непосредствено след завършването си започва активно да участва в Общите художествени изложби на кавалетно изкуство и в Общите изложби по приложно изкуство. Работи на свободна практика и като учител по рисуване. Подчертаната индивидуалност, чувството за конструктивно изграждане на формата и прецизността на младия скулптор привличат вниманието и скоро следват няколко награди на СБХ, за чийто член е приет през 1956. Заел вече място в художествения живот, през 1964 постъпва като хоноруван преподавател във ВИИИ „Н. Павлович“ към новооткритата в 1963/64 учебна година самостоятелна специалност „Промишлени форми“. След конкурс (1966) става редовен преподавател по дисциплината „Моделиране и пластичен етюд“. От 1972 е старши преподавател в катедрата, през 1980 е избран за доцент и през 1986 – за професор. 1983–1986 е заместник ректор на института. От 1969 е преизбиран четири мандата за член на Управителния съвет на СБХ. Удостоен е с почетните звания „заслужил художник“ (1976) и „народен художник“ (1985). Един от основателите на специалността „Дизайн“, създател на адекватна методика за обучението по пластика на новия за времето тип български художници на предметна-та и пространствена среда. Успоредно с педагогическата си работа скулпторът развива активно творческата си дейност. В наследство оставя множество кавалетни творби, малки пластики, портрети, декоративни пластики към архитектурна среда, фигури за парково и градско пространство, монументи и мемориали.  
 
Ирина Мутафчиева
 
 
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИВАН НЕШЕВ 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели