Резултати от изпити 2016

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗПИТИ ЗА О.Н.С. ДОКТОР - 2016 Г.

 

Живопис- писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Стенопис- писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Скулптура - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Графика - писмен изпит ,  

Книга и печатна графика - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Плакат и визуална комуникация - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Изкуствознание -

·         Византийско изкуство - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

·         Ново българско изкуство - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

·         Модерно и съвременно изкуство - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

·         Дигитални изкуства - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Керамика - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Сценография - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Метал- писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Индустриален дизайн - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Дизайн на порцелан и стъкло - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

Теория и практика на художественото образование-

·         Психология на изкуството - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

·         Теория и практика на художественото образование - писмен изпит , устен изпит, изпит по чужд език

 

ИЗПИТЪТ  ПО  ЧУЖД  ЕЗИК – (заявен от кандидатите) ,  ще се проведе на

21.09.2016 г. (сряда) по сгради както следва:

- ЗА - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК      - от   10.00 часа. Ц. шосе.” № 73 , в ателие № 10.

- ЗА - ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК   - от   10.00 часа. „Шипка” № 1, в Академичен съвет.

- ЗА - ИСПАНСКИ ЕЗИК        - от   10.00 часа. „Шипка” № 1, в ат. № 7.

Сподели