Резултати от изпити и заповед за прием за окс . Бакалавър

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В НХА, ПО ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ОТ ПРОВЕДЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ
 
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ – ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ В НХА – ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНА 2016/2017
 
СПИСЪК НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ОБЯВЕНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ВТОРО КЛАСИРАНЕ В НХА - ОКС "БАКАЛАВЪР" ЗА УЧ. 2016/2017
 
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В НХА - ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС"МАГИСТЪР " /СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ/ ЗА УЧ.2016/2017
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ЖИВОПИС – I  изпит ,  II изпит , Класация
СТЕНОПИС - I  изпитII изпит , Класация
СКУЛПТУРА - I  изпитII изпит , Класация
ГРАФИКА - I  изпитII изпит , Класация
КНИГА И ПЕЧАТНА ГРАФИКА - I  изпитII изпит , Класация
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ - I  изпитII изпит , Класация
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ - I  изпитII изпит ,  Класация
НЕИЗДЪРЖАЛИ - I  изпит- няма ,  II изпит
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА
РЕЗБА - I  изпитII изпит , Класация
КЕРАМИКА - I  изпит II изпит , Класация
СЦЕНОГРАФИЯ - I  изпит II изпит,  Класация
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН - I  изпит II изпит , Класация
МЕТАЛ - I  изпит II изпитКласация
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН - I  изпитII изпитКласация
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН - I  изпитII изпит,  Класация
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО - I  изпитII изпит,  Класация
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА - I  изпитII изпит,  Класация
МОДА – I  изпитII изпит , Класация
РЕСТАВРАЦИЯ - I  изпит II изпитКласация
НЕИЗДЪРЖАЛИ - I  изпитII изпит   

Сподели