Резултати от изпити и заповед за прием за окс . Бакалавър

Заповед за попълване на незаето място в спец."Стенопис" за уч.2017/2018 г.
 
Заповед на Ректора за прием в платена форма на обучение за учебна 2017/2018 г.
 
Заповед на Ректора за прием на студенти класирани след полагане на допълнителен изпит за специалности непопълнили местата си за  прием за уч.2017/2018 г.
 
Заповед на Ректора за попълване на приема в окс."Бакалавър" и окс"Магистъър" /след средно образование/ за уч.2017/2018 г.
 
 
Заповед на Ректора на НХА за прием в окс "Бакалавър" за уч.2017/2018 г.
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ БРОЙКИ В СПЕЦИАЛНОСТИ НА НХА  ЗА УЧ.2017/2018 Г.
 
Учебна 2017/2018 година
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ЖИВОПИС – I изпит,  II изпит, Класация
СТЕНОПИС - I изпитII изпит, Класация
СКУЛПТУРА - I изпитII изпитКласация
ГРАФИКА - I изпитII изпитКласация
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА - I изпитII изпит, Класация
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ - I изпитII изпитКласация
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ - I изпит,  II изпит,  Класация
НЕИЗДЪРЖАЛИ - I изпит,  II изпит - слаби оценки няма
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА
РЕЗБА - I изпитII изпит , Класация
КЕРАМИКА - I изпит II изпит , Класация
СЦЕНОГРАФИЯ - I изпитII изпит Класация
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН - I изпитII изпит , Класация
МЕТАЛ - I изпитII изпитКласация
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН - I изпит II изпитКласация
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН - I изпит II изпит,  Класация
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО - I изпитII изпит,  Класация
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА - I изпитII изпит,  Класация
МОДА – I  изпит II изпит, Класация
РЕСТАВРАЦИЯ - I  изпит II изпитКласация
НЕИЗДЪРЖАЛИ - I  изпит II изпит   

Сподели