Резултати от изпити за о.к.с. Бакалавър

Учебна 2021/2022 година
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИС – I изпит, II изпит, Класация - обща
СТЕНОПИС – I изпит, II изпит, Класация - обща
СКУЛПТУРА – I изпит, II изпит, Класация - обща
ГРАФИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ –  I изпит, II изпитКласация - обща
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – I изпит, II изпит,  Класация - обща
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит
 
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА
 
РЕЗБА  I изпит, II изпитКласация - обща
КЕРАМИКА – I изпитII изпит, Класация - обща
СЦЕНОГРАФИЯ – I изпит, II изпит, Класация - обща
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – I изпит, II изпитКласация - обща
МЕТАЛ – I изпит, II изпитКласация - обща
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпитКласация - обща
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпитКласация - обща
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО  I изпит, II изпит, Класация - обща
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА – I изпит, II изпитКласация - обща
МОДА – I изпит, II изпит, Класация - обща
РЕСТАВРАЦИЯ – I  изпит, II изпит, Класация - обща
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит   

Сподели