Резултати от изпити за окс . Магистър

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧ.2017/2018 Г. - СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРИЕМ
 
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧ.2017/2018 Г. - ЮЛСКИ ПРИЕМ
 
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ЖИВОПИССЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

СТЕНОПИССЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

СКУЛПТУРАСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

ГРАФИКА

КНИГА И ПЕЧАТНА ГРАФИКАСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ,СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

ИЗКУСТВОЗНАНИЕ,СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

·         Дигитални изкустваСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

·         ФотографияСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

РЕЗБА

КЕРАМИКА, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН

СЦЕНОГРАФИЯ  СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДАСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН

МЕТАЛ

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ

ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО

МОДАСЕПТЕМВРИЙСКИ  РЕЗУЛТАТИ

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧ.2017/2018 Г. - ЮЛСКИ ПРИЕМ

Сподели