Резултати от селекцията за Сите Ентернасионал дез`ар за 2018 г.

Преподаватели, селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал дез ар за 2018-2019
- Проф. Светослав Кокалов, катедра „Сценография“
- Проф. Божидар Бояджиев, катедра „Живопис“
- Проф. Велислав Минеков, катедра „Метал“
- Гл. ас. д-р Момчил Мирчев, катедра „Керамика“
 
Дипломирани магистри селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал дез ар за 2018-2019
Факултет за приложни изкуства
- Карина Илиева Попова, магистърска програма „Дизайн на порцелан и стъкло“
- Калоян Стефанов Георгиев, магистърска програма „Метал“
 
Дипломирани магистри селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал дез ар за 2018-2019
Факултет за изящни изкуства
- Силвия Кирова Басева, докторант, сп. "Изкуствознание"
- Златка Красимирова Яръмова, магистърска програма, сп. "Графика"

 

Сподели