Резултати от селекцията за Сите Ентернасионал дез`ар за 2019 г.

Преподаватели, селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал дез ар за 2019-2020
Гл.ас. д-р Розина Макавеева – катедра „Сценография“
Проф. Велислав Минеков – катедра „Метал“
Доц. Мариела Гемишева - катедра „Мода“
Доц. д-р Десислава Христова-Тошева – катедра „Графика“
 
Дипломирани магистри селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал дез ар за 2019-2020
Факултет за изящни изкуства
Тина Ануар Хамзе – магистър, „Живопис“
Дина Динкова Стоева – магистър, „Живопис“  
 
Дипломирани магистри селектирани за участие в резиденстка програма в Сите Ентернасионал дез ар за 2019-2020
Факултет за приложни изкуства
Соня Добромирова Радева –  магистър „Метал“;
Евгения Иванова Иванова –  магистър „Метал“.

Сподели