Семинар по програмата EAA Grant

През март 2014 г. доц. Мирослав Богданов от катедра „Рекламен дизайн“, зам.-декан на ФПИ и доц. д-р Кристина Борисова от катедра „Плакат и визуална комуникация“ осъществиха официално посещение в Поволжский государственный университет сервиса в Толиати, Русия. Те се запознаха със структурата на университета, планирането на учебния процес и някои аспекти от учебните програми. По време на посещението беше подписано двустранно споразумение за сътрудничество. През юни 2014 г., съгласно подписано двустранно споразумение, официално посещение в НХА осъществи проф. Татяна Белко, ръководител катедра „Дизайн и продуктов дизайн“ към същия университет. Тя изнесе лекция, с която запозна студентите от заинтересованите катедри с историята и условията на конкурса за млади дизайнери „АРБУЗ“, организиран от ПВГУС. По време на посещението си проф. Белко взе участие в годишните дипломни защити на катедрите „Рекламен дизайн“ и „Плакат и визуална комуникация“ и посети ревюто на специалност „Мода“, което се проведе в галерия „Академия“.

Сподели