Шрифт (МА)

Изкуството на шрифта в неговите два аспекта – шрифтов дизайн и типография – заема особено важно място в сферата на визуалните изкуства и има огромна обществена значимост, както културна, така и икономическа. Освен основно и най-важно изразно средство в областта на комуникационния дизайн, графичния дизайн и рекламата шрифтът е и една от най-значимите пластични изяви на националната идентичност. Присъствието на изкуството на шрифта става все по-важно в динамично развиващото се съвременно информационно общество.
Магистърската програма „Шрифт“ има за цел да излъчи подготвени художници, специалисти в сложната и многостранна материя на тази висока форма на графичните изкуства и да утвърди традиционно водещата роля на НХА в преподаването и изучаването на шрифтовото изкуство в България. Програмата развива на по-високо ниво и по-детайлно базисните познания за дисциплината, придобити по време на бакалавърския курс. Преминалите магистърската програма специалисти получават задълбочени знания и умения за историята, теорията, практиката и технологията на шрифтовото изкуство и развиват способностите и артистичния си потенциал да създават концептуални авторски шрифтови творби с разнообразен характер, да реализират разработките си във вид на завършени софтуерни продукти (дигитални наборни шрифтове), свободно и компетентно да боравят с типографската материя и да създават творби с висока художествена стойност, да бъдат ръководители, партньори или консултанти в изработването на издателски, рекламни и корпоративни стратегии и на навигационно-информационни системи.
Дипломираните магистри се изявяват като свободно практикуващи художници, арт директори, художествени редактори в областа на печатните медии, приложната графика, рекламата и електронните медии. Техният професионализъм и образователен ценз им позволяват да работят пълноценно като университетски и други преподаватели, ръководни кадри в културни институции, експерти в областта на визуалните графични изкуства.
 
Редовни преподаватели:
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
ас. ФИЛИП БОЯДЖИЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. ТОДОР ВАРДЖИЕВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели