Заповеди за прием и документи за записване

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В НХА, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" И „МАГИСТЪР“ НАД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА :
 
– ЗАПОВЕД ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ № 0142–0 ОТ 24.07.2019 ЗА НХА – СОФИЯ
– ЗАПОВЕД ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ № 0143–0 ОТ 24.07.2019 ЗА НХА – БУРГАС
 
- ЗАПОВЕД №0141-0 ОТ 18.07.2019 Г. - ВТОРО КЛАСИРАНЕ-НХА-СОФИЯ
 
- ЗАПОВЕД № 0139-О ОТ 15.07.2019 Г. ЗА НХА - СОФИЯ
- ЗАПОВЕД № 0140-О ОТ 15.07.2019 Г. ЗА НХА - БУРГАС
 
 
Новоприетите студенти ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” и о.к.с. „МАГИСТЪР“ след средно образование/спец. „Реставрация“/ в НХА за учебната 2019/2020 година   ще се записват по факултети
/за Факултет за изящни изкуства – ул. „Шипка №1 ет 1 и
за Факултет за приложни изкуства – бул. Цариградско шосе“ № 73/ .
 
 
Дати за записване 19,22 и 23 юли 2019 г. от 10,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 16,00 часа 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Документ за самоличност (лична карта) оригинал и копие
 3. Автобиография
 4. Пет снимки –  формат за документи
 5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 6,00 лв.
 6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
 7. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
 8. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” на учебната 2019/2020 година е в размер на 630 /шестотин и тридесет/ лева, а за о.к.с. „Магистър“ след средно образование/ спец. „Реставрация“/– 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Платения прием за приети по чл.91 от ЗВО за окс.Бакалавър е 1300 лв. на семестър.
Семестриалните такси за обучение  се внасят по сметка на НХА:
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:        BNBGBGSD
Банка:    БНБ
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” и о.к.с. „МАГИСТЪР“ след средно образование/спец. „Реставрация“/ в НХА за учебната 2019/2020 година ще се записват по факултети /за Факултет за изящни изкуства – ул. „Шипка №1 ет 1 и за Факултет за приложни изкуства – бул. Цариградско шосе“ № 73/ .
 
А новоприетите студенти за Филиалът  гр.Бургас се записват в същите дати и часове в сградата на Филиалът на НХА в гр.Бургас- Зона за обществен достъп Магазия 1, ет.2.
 
Дати за записване 16 и 17 юли 2019 г. от 10,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 16,00 часа и на 18 юли 2019 г.  от 10.00 часа до 12.00 часа.  
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Документ за самоличност (лична карта) оригинал и копие
 3. Автобиография
 4. Пет снимки –  формат за документи
 5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 6,00 лв.
 6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
 7. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
 8. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” на учебната 2019/2020 година е в размер на 630 /шестотин и тридесет/ лева, а за о.к.с. „Магистър“ след средно образование/ спец. „Реставрация“/– 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Платения прием за приети по чл.91 от ЗВО за окс.Бакалавър е 1300 лв. на семестър.
Семестриалните такси за обучение  се внасят по сметка на НХА:
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:        BNBGBGSD
Банка:    БНБ

 

Сподели