Текстилен дизайн (МА)

автор: Елена Янкова
 
 
Студентите могат да разработват задачи в двете основни направления на текстилния дизайн:
– интериорен текстил – платове и аксесоари за обзавеждане на жилищни и обществени интериори;
– текстил за облекло – платове и аксесоари за облекло за конфекция и уникални модни колекции.
В курса на обучение се включва изследване на тенденциите в посочените области, проектиране и изпълнение в материал.
През първата година на обучение има широк диапазон от проекти, демонстрации и лекции, които спомагат за доразвиване на способностите на студента в едно по-високо ниво на разбиране в тази област. Това помага на студента да работи с широк диапазон от текстилни тъкачни и нетъкачни техники, печатни техники и материали и приложението им в промишлени условия, обществен интериор, екстериор; също така и да създава уникални платове за облекло и аксесоари, килими и всякакъв вид постелъчни тъкани; десениране и конструиране на тъкани за серийно промишлено производство и ръчно печатане и тъкане в текстилния дизайн.
Курсът предоставя възможност за съвместна работа с текстилни предприятия, работа по даден проект, работа в екип с инженери.
В курса на обучение студентите имат дискусии, срещи с изтъкнати художници от България и чужбина, работещи в областта на текстилното изкуство и дизайн и съвременното изкуство и критика, на теорията и историята на модерното текстилно изкуство и дизайн. Теоретичните разработки и писането на изследователско есе са задължителна част от учебния процес.
Този курс на обучение завършва с дипломна работа и защита. Дипломната работа се изработва в материал по избрана от студента тема от областта на текстила, като дизайн на плат и разработване на индивидуалния изследователски проект, и се защитава с писмен текст.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р АДЕЛИНА ПОПНЕДЕЛЕВА
доц. д-р ВЕРЖИНИЯ МАРКАРОВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. д-р МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА
ас. ЕЛЕНА ЯНКОВА
преп. ВЕЛИНА СТАТКОВА
 
 
http://textiledepartmentbg.blogspot.com/
e-mail: textil.nha@gmail.com
Facebook

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели