Васил Иванов Рокоманов, проф. д-р

27.01.1954, Сливен
Строителен техникум „Христо Ботев“, София
ВИИИ „Н. Павлович“, сценография, 1980
Професор, катедра „Сценография“, дисциплини: история на сцената и сценографията; техника и технология на сцената и сценографията; сценография за куклен театър; театрална антропология
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
СБХ, UNIMA, OISTAT
e-mail: rokoman@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Сценография за над 100 куклени спектакъла в България, Сърбия, Хърватска, 
Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Чехия, Белгия, Мексико и др. 
25 драматични спектакъла и една опера в България 45 оформления и илюстрирани книги, вестници и списания
Пространствено оформление на изложби
Плакати, рисунки, графика
1991– куратор на националната експозиция на Пражко квадриенале на сценографията.
2000 – куратор на изложбата "Пет куклени сценографи от България" —  гр. Толоса, Испания. 
2007 – куратор на експозицията на катедра „Сценография”, НХА на Пражко квадриенале на сценографията
2008, 2011 и 2014 — уоркшоп и куратор на изложба на студенти от НХА, спец. Сценография в рамките на Международен куклено-театрален фестивал "Златният делфин", Варна
2009 – куратор на изложба на студенти от НХА, спец. Сценография; Варненски театрален фестивал 
2009 – лекция на тема „Приказките, куклите, художниците и техния театър”; участие в програмата на НХА „Антон Митов и неговия магически фенер” 
2010 – лекция „Сценографията за куклен театър в програмата на НХА”, участие в програма „Еразъм”, Колеж за музика и драма, Кардиф, Уелс, Великобритания.
 
Над 30 участия в различни общи и представителни  сценографски и графични изложби, като:  
Участие във всички ОХИ Сценография от 1980 до сега, както и в Пражко квадриенале на сценографията от 1979 (студентска експозиция), до сега 
1986 — Младежка сценографска изложба "Художникът и театърът", София — Прага — Братислава
1988 — представителна изложба “Българска сценография” в Москва
1998 — Съвместна сценографска изложба със Силва Бъчварова в Загреб, Хърватска
2000 — Изложба "Пет куклени сценографи от България" —  гр. Толоса, Испания
2006 — Юбилейна изложба “110 години Национална художествена академия”, Софийска градска художествена галерия
2007 — "Bulgarische grafik 2007", представителна изложба в "Grafik Museum Stiftung Schreiner”, Bad Steben, Germany
2013 – Съвместна сценографска изложба със Силва Бъчварова в Регионална библиотека „Захари Княжевски”, Стара Загора
2016 – „Анатомия на куклата”
2019 – Съвместна изложба Силва Бъчварова – живопис, графика и сценографска в галерия „Артур“, София 
Мои творби са притежание на частни колекции в България, Чехия, Германия, Франция, Испания, Швеция, САЩ, Япония и др.
 
Участие в театрални и куклени фестивали в България, Гърция, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Чехия, Словакия, Полша, Австрия, Испания, Германия, Франция, САЩ
 
УЧАСТИЯ В ЖУРИ
2010 и 2019 – Фестивал за куклен театър за възрастни „Пиеро”, Стара Загора.
2013, 2016 и 2017 – награди „Икар” на Съюза на артистите в България.
 
АВТОРСКИ НАУЧНИ СТУДИИ:
„Deus ex machina – сценографията между свещеното и профанното”,  докторска дисертация, 2001
„Куклена сценография за вълшебна приказка” -  книга, издание на Фестивал за куклен театър за възрастни „Пиеро”, Стара Загора, 2013, IBSN 978-954-799-996-1
„Художникът в театъра“ – текст за българската сценография (от 24 до 45 стр.) в книгата „120 години българско приложно, декоративно и монументално изкуство”, издание на СБХ и фондация „Поддържане на изкуството в България", 2015, ISBN 978-954-92591-5-5
„Национална художествена академия 1896 – 2016”, юбилейно издание на НХА, София, 2016, ISBN 978-954-2988-35-9, ISBN 978-954-2988-36-6 – текст за кадера „Сценография”. 
„70 години катедра Сценография в НХА“ – текст, юбилейно издание на НХА, София, 2018, ISBN 978-954-2988-46-5
"История на сценографията", издание на НХА, София, 2017, ISBN 978-954-2988-37-3
 
ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
Сп. "Проблеми на изкуството, бр. 2/2001 - "Еврипид като сценограф"
Сп. " КуклАрт", бр. 1/2008 - "Кукленият театър на РQ/2007"
Сп. " Изкуство/Агt in Bulgariа", бр. 84 - 86/2001   - "Сценографията като пластичен език".
"Литературен вестник", бр. 31.1- 6.2.2001 - "Българска куклена сценография в Толоса".
В-к "Култура" бр. 30  13.1Х.2007 - "РQ`07" и др.
„Руси Стоянов – Ловецът на чудеса”, изд. "Знаци", Бургас, 2016 – критически текст.
 
Носител на редица национални и международни награди, между които:
2018 – Награда „Икар” за критически текст, излъчена от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите .- за „История на сценографията“, Национална художествена академия, 2017
2015 – Награда „Икар” за куклено изкуство (заедно със Силва Бъчварова) - за сценографията на спектакъла „„Принцесата със скъсаните обувки”, Куклен театър Търговище, реж. Сл. Маленов
2014 – Награда за опазване и развиване на класически сценични техники в кукления   
театър» от Фестивал за детски театър в Търговище, за спектакъла «Принцесата и скъсаните обувки» в ДКТ – Търговище, драм. и реж. Сл. Маленов
2010 – „Гранд при“ на Лутфест 2010 – Сараево за спектакъла „Огнивото”, драм. и реж. Сл. Маленов в „Позорище лутака“, Мостар, Босна и Херцеговина.
2009 – Награда за сценография на 17-ти фестивал на детски и куклени театри, Босна 
и Херцеговина за спектакъла „Огнивото” драм. и реж. Сл. Маленов в „Позорище 
лутака“, Мостар, Босна и Херцеговина.
2006 – Награда "Икар" за целия спектакъл "Барон Мюнхаузен", реж. Сл. Маленов, в театър "Ателие 313", София.
2009 – Награда за сценография на Международния фестивал ПИФ в Загреб, Хърватия за “Мала вила”, драм. и реж. Сл. Маленов в „Градско казалище лутака“, Сплит, Хърватия.
2007 – Награда за кукли от Международния фестивал в Котор, Черна гора, за спектакъла “Пинокио”, драм. и реж. Маленов.
2007 – Награда за сценография на Международния фестивал, Сплит, Р. Хърватска, за "Красавицата и Звяра", реж. Петър Пашов, в "Градско позорище Лутака", гр. Задар, Република Хърватска.
2007 – Награда за сценография на Международния фестивал в Котор, Черна гора, за "Пинокио", реж. Сл. Маленов, в куклен театър Баня Лука, Р.С. Босна и Херцеговина.
2007 – Голямата награда на Международния фестивал "Двама са малко, трима са много" - Пловдив, за целия спектакъл "Барон Мюнхаузен", реж. Сл. Маленов, в театър "Ателие 313", София.
2005 – Награда за най-добри кукли на Международния фестивал в Крагуевац, Сърбия и Черна гора, за "Малкият Мук", реж. Сл. Маленов, в "Позорище лутака", Мостар, Босна и Херцеговина.
2005 – Награда за сценография "Златен делфин" за сценография на Международния куклено-театрален фестивал във Варна за "Пеещото дърво", реж. Сл. Маленов, ДКТ - Варна.
2002 – Награда от Международния куклен фестивал "Златният делфин" за "Честна Мускетарска", реж. Сл. Маленов и П. Пашов в Театър "Ателие 313", София.
2001 – Награда сценография на Международен фестивал на малките форми в Крагуевац, СР Югославия за “Малката елфа” в „Дечие позорище“, Баня Лука, Р.С. Босна и Херцеговина.  
2001 – Награда за сценография на Международния фестивал “Театър в куфар” – гр. Ломжа, Полша за “Малката елфа” в Дечие позорище, Баня Лука, Р.С. Босна и Херцеговина.
2001 – Награда за сценография на Международния фестивал "Позоришта за децу", гр. Суботица, Сърбия, за "Спомен за Петрушка" по Игор Стравински, реж. Яна Цанкова, ДКТ - Видин.
2001– Награда на Детската телевизия за "Най-красива кукла" от Международен фестивал на малките форми в Крагуевац, Сърбия, за "Малката елфа", реж. Сл. Маленов в "Дечьие позорище", Баня Лука, Р.С. Босна и Херцеговина.
2001 – "Гранд при" и награда за сценография от Международен фестивал на малките форми в Крагуевац, Сърбия, за "Малката елфа", реж. Сл.Маленов в "Дечьие позорище", Баня Лука, Р.С. Босна и Херцеговина.
2000 – Награда за сценография от Фестивал на детския театър в гр. Земун, Сърбия, за "Малката елфа", реж. Славчо Маленов, ДКТ Видин.
2000 – Награда за сценография от Международния фестивал "Пиеро 2000", Стара Загора, за "Честна мускетарска", реж. Сл. Маленов и П. Пашов в театър "Ателие 313" София.
2000 – Награда за сценография от Международен куклено-театрален фестивал в Суботица, Сърбия за сценография на "Приказка за елфи", реж. Сл. Маленов, ДКТ — Видин.
2002 – Награда за сценография "Златен делфин" на Международния куклено-театрален фестивал, Варна за "Честна мускетарска" от Валери Петров, реж. Сл. Маленов и П. Пашов, Театър "Ателие 313"- София.
1998 – Награда на холандското посолство в София за "Една история за две мишки", реж. В. Мезеклиев, "Театър на колела", София.
1996 – Награда за сценография "Куклар" за "Кентървилският призрак" по Оскар Уайлд, реж. П. Пашов, Театър "Ателие 313", София.
1996 – Награда за сценография "Златен делфин" за сценография на Международния куклено-тетрален фестивал, Варна за "Майстора и Маргарита", реж. Сл. Маленов, Театър "Ателие 313" - София.
1995 – Награда за сценография "Куклар" за "Кентървилският призрак" по Оскар Уайлд, реж. П. Пашов, Театър "Ателие 313", София.
1994 – Награда за сценография "Барборак" Смолян за "Кентървилският призрак" по Оскар Уайлд, реж. П. Пашов, Театър "Ателие 313", София.
1993 – Награда на София за целия спектакъл "Хитър Петър" от Маргарит Минков, реж. 
К. Аргиропулос, Столичен куклен театър.

Галерия

Сподели