Вечният конферанс. Голо тяло (1896 – 1945)

26 септември – 16 октомври, 2019 г.
Галерия „Академия“
 
Откриване 26 септември, 18:00 часа
 
През последните години стана една добра традиция за Националната художествена академия откриването на учебната година да се отбелязва и с откриването на значима изложба в галерия „Академия”. 
Изложбата „Голо тяло 1896-1945 от музейния фонд на НХА” слага началото на дългосрочен проект, наречен „Вечният конферанс”. Проектът е част от музейната програма на Национална художествена академия и неговата цел е да „отвори” фонда на музейната сбирка на НХА както за студентите и преподавателите, така и за широката публика.
Изложбата е посветена на голото тяло и неговото творческо осмисляне в процеса на обучение в Художествената академия от основаването й до средата на 40-те години на миналия век. В експозицията са включени над петдесет живописни и графични етюда. Сред представените автори са имената на едни от най-известните български художници възпитаници на Художествената академия, като Никола Петров, Никола Кожухаров, Стефан Иванов, Андрей Николов, Генко Генков, Александър Поплилов, Стоян Сотиров, Илия Петров, Васил Стоилов, Любен Зидаров, Джон Попов и Васил Бараков. 
Включените в изложбата творби разкриват някои основни аспекти на темата: рисуването на голо тяло от натура като една от основните учебни задачи в образователната програма висшето училище по изкуства в периода от края на XIX и първата половина на ХХ в.; за прехода от прякото и точно следване на анатомичната форма и копиране на класически модели в рамките на учебната постановка от първите години на Държавното рисувално училище към постепенното преодоляване на академичните канони на класицизма, процес особено осезаем в периода на 30-те години и първата половина на 40-те години. 
 
Изложбата се осъществява по програмата за финансиране на научната и художествено-творческата дейност в Национална художествена академия.
 
Екип на проекта: проф. д-р Бисерка Пенкова, зам.-ректор по научната и художествено-творческата дейност на НХА, проф. Станислав Памукчиев, консултант към проекта, д-р Милена Балчева-Божкова, уредник „Музейна сбирка” на НХА, гл. ас. д-р Иван Кюранов, фотограф, д-р Антон Иванов, рекламно-информационна дейност. 
Включеният в експозицията архивен снимков материал е предоставен от Държавна агенция „Архиви“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Галерия

Сподели