Заповед за прием и документи за записване за уч. 2024/2025 г.

– Заповед за прием на студенти в о.к.с „Магистър“ за уч. 2024/25 г. – юлски прием
 
- Заповед за прием на студенти в о.к.с. "Магистър" за уч.2024/25 г. - септемврийски прием
 
Новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР“ (над о.к.с. „бакалавър“) в НХА за учебната 2023/2024 година ще се записват по факултети и във Филиала на НХА в гр. Бургас лично – от 18 до 26 юли 2024 г., а явилите се на приемните изпити през септември ще се записват лично по факултети и във Филиала на НХА в гр. Бургас от 19 – 23 септември 2024 г.
 
Адресите на Факултетите и Филиала са:
– за Факултет за изящни изкуства – гр. София, ул. „Шипка“ №1 ет 1;
– за Факултет за приложни изкуства – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 73;
– за Филиала на НХА в гр. Бургас – гр. Бургас, Пристанищен комплекс Бургас, Зона за обществен достъп – Магазия 1, ет. 2
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
 
1. Диплома за завършена о.к.с. „бакалавър“ или „магистър“ – оригинал и копие.
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие.
3. Автобиография.
4. Пет снимки – формат за документи.
5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в Академията (ул. „Шипка“ 1 от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа в работните дни и във Факултет за приложни изкуства, бул. „Цариградско шосе“ 73, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа в работните дни) срещу документ (квитанция), която се показва при записване. Цена на комплект: 20,00 лв.
6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
7. Медицинско свидетелство (с посочено цветоусещане) и медицинска бележка от районния психодиспансер издадена от здравното заведение по местоживеене – (само за кандидатите, завършили друго висше училище и НХА през минали години).  
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички студенти, приети за обучение срещу заплащане в о.к.с. „Магистър“, сключват договор за обучение с НХА, който подписват при записването си.
 
 

Сподели