Заповед за прием и документи за записване за уч. 2023/2024 г.

Новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” (над о.к.с. „бакалавър”) в НХА за учебната 2023/2024 година ще се записват по факултети и във Филиала на НХА в гр.Бургас лично -  от 18 до 26 юли 2023 г., а явилите се на приемните изпити през м.септември ще се записват лично по факултети и във Филиала на НХА в гр.Бургас от 19-21 септември 2023 г.

 
Адресите на Факултетите и Филиала са :

-за Факултет за изящни изкуства –гр.София, ул. „Шипка №1 ет 1 и

- за Факултет за приложни изкуства – гр.София,бул. Цариградско шосе“ № 73/

- за Филиала на НХА в гр.Бургас – гр.Бургас, пристанище – Бургас, зона за обществен достъп – магазия 1 ет.2

 
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
  1. Диплома за завършена о.к.с. „бакалавър” или „магистър”– оригинал и копие.
  2. Диплома за завършено средно образование  - оригинал и копие.
  3. Автобиография.
  4. Пет снимки – формат за документи
  5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 10,00 лв.
  6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
  7. Медицинско свидетелство /при възможност с посочено цветоусещане/, и медицинска бележка от районния психодиспансер издадена от здравното заведение по местоживеене– само за кандидатите, завършили друго висше училище, и НХА през минали години.  
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички студенти, приети за обучение срещу заплащане в о.к.с. „Магистър”, сключват договор за обучение с НХА, който подписват при записването си.

 

Сподели