Контакти

РЕКТОРАТ

ул. „Шипка“ № 1, 1000 София, България
(южна сграда)
 
Ректор
проф. Георги Янков
тел.: +359 2 988 17 01 rector@nha.bg
 
Кабинет на ректора
началник Антоанета Маркова, ет. I 
тел.: 
+359 2 988 17 01; факс: +359 2 987 80 64 a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори
тел.: +359 2 989 27 40
 
доц. д-р Стефан Белишки
зам.-ректор – учебна и научна дейност, акредитация и качество на обучение 
st.belishki@nha.bg
 
проф. д-р Здравка Василева
зам.-ректор – художественотворческа дейност и кариерно развитие
zd.vasileva@nha.bg
 
проф. д-р Николай Младенов 
зам.-ректор – академичен състав, издателска и рекламно-информационна дейност
nmladenov@nha.bg
 
Главен секретар 
Йорданка Бенова-Ананиева, административноправна и стопанска дейност
y.ananieva@nha.bg
тел.: +359 882 370 075
 
Директор
Свилена Челебийска-Матеева, образование, проекти и международно сътрудничество
s.mateeva@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
доц. д-р Регина Далкалъчева, декан r.dalkalacheva@nha.bg
доц. д-р Любомил Драганов, зам.-декан ldraganov@nha.bg
експерт Надя Илиева
инспектор Елена Николова
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, ет. I
тел.: 
+359 2 988 59 00 ffinearts@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
проф. д-р Арсен Минков, декан ar.minkov@nha.bg
проф. д-р Маня Вапцарова, зам.-декан m.vapcarova@nha.bg
старши експерт Тони Рафаилова
инспектор Мария Тошева 
бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. II
тел.: 
+359 2 870 21 06; +359 2 426 07 31 fappliedarts@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
тел.: +359 2 988 17 02, ет. II
приемно време: понеделник 14:00 – 16:00; вторник 10:00 – 12:00; сряда 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00; четвъртък и петък 10:00 – 12:00
ръководител Свилена Челебийска-Матеева s.mateeva@nha.bg
експерт „Чуждестранни студенти“ – Екатерина Петкова ek.petkova@nha.bg
експерт „Докторанти и седмично разписание“ – Борис Атанасов +359 884 209 510 b.atanasov1@nha.bg  
експерт „Хонорувани преподаватели“ – Радка Раденкова r.radenkova@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
главен счетоводител Вероника Цветкова, ет. III
тел.: 
+359 2 987 81 49 fdnha@nha.bg или v.cvetkova@nha.bg
 
Стопански отдел
ръководител Румен Ангелов, ет. I
тел.: +359 (2) 987 81 50 r.angelov@nha.bg
 
Финансов контрольор
Анна Кралева, ет. III
тел.: 0885 104 955 a.kraleva@nha.bg
 
Връзки с обществеността
ръководител Диди Спасова, ет. I
тел.: +359 882 515 114 d.spasova@nha.bg
експерт Явор Кондов, ет. I
тел: +359 889 417 892 yavor.kondov@nha.bg 
 
Галерийна и изложбена дейност
ръководител доц. д-р Васил Колев, ет. I
тел.: 
+359 885 776 638  vasil.kolev@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм+ офис
старши експерт Мариела Бойчева, ет. II
експерт Светла Георгиева, ет. II
експерт Ева-Мария Черешева, ет. II
тел./факс: +359 2 987 33 28 art_academy@nha.bg
 
Информационни технологии
експерт инж. Владимир Караиванов, ет. III
тел.: +359 888 344 278 support@nha.bg
 
Стипендии и общежития
експерт Майя Пашунова
тел.: +359 884 169 941 m.pashunova@nha.bg
 
Преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност
експерт Силвия Милославова, ет. IV
тел.: +359 879 654 798 s.miloslavova@nha.bg
 
Предпечатна и печатна дейност
експерт д-р Антон Иванов, ет. II a.ivanov@nha.bg
 
Електронна дейност и дизайн
експерт Ивайло Тодоров
тел.: +359 893 546 678 iv.todorov@nha.bg
 
Правно обслужване, юридически и организационно-технически консултации
адв. Ивана Мурджева, ет. III
тел.: +359 882 370 075  ivana.murdjeva@nha.bg
 
Каса
касиер-счетоводител, ет. III 
тел.: +359 (2) 987 81 49+359 885 868 255
 
ЕТИЧНА КОМИСИЯ
ethical_commission@nha.bg
 
 
ФИЛИАЛ БУРГАС
Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
 
Директор
проф. Светозар Бенчев
s.benchev@nha.bg
 
Помощник-директор
Живко Илчев
тел.: +359 882 955 402 zh.ilchev@nha.bg
 
Секретар
Невена Проданова
тел.: +359 884 260 820 n.prodanova@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
експерт Преслава Казакова
тел.: +359 884 025 235 p.kazakova@nha.bg
 
Старши счетоводител
Гергана Златанова
тел.: +359 884 025 235 g.zlatanova@nha.bg
 
Домакин
Борис Балабанов
тел.: +359 887 423 970 b.balabanov@nha.bg
 
Facebook – НХА София
Facebook – НХА Филиал Бургас
Instagram
LinkedIn
YouTube