Контакти

РЕКТОРАТ

ул. „Шипка“ № 1, София 1000, България
(южна сграда)
 
Ректор
проф. Георги Янков
тел.: +359 2 988 17 01 rector@nha.bg
 
Кабинет на ректора
началник Антоанета Маркова, ет. I 
тел.: 
+359 2 988 17 01; факс: +359 2 987 80 64 a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори
тел.: +359 2 989 27 40
 
проф. д-р Николай Младенов 
зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав
nmladenov@nha.bg
 
проф. д.изк. Свилен Стефанов
зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност
stefanovsvilen@nha.bg
 
доц. Роберт Цанев 
зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност
canevrobert@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
тел.: +359 2 988 17 02, ет. II
приемно време: понеделник 14:00 – 16:00; вторник 10:00 – 12:00; сряда 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00; четвъртък и петък 10:00 – 12:00
ръководител Свилена Челебийска-Матеева s.mateeva@nha.bg
експерт „Чуждестранни студенти“ – Екатерина Петкова ek.petkova@nha.bg
експерт „Докторанти и седмично разписание“ – Борис Атанасов +359 884 209 510 b.atanasov1@nha.bg  
експерт „Хонорувани преподаватели“ – Радка Раденкова r.radenkova@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан 
доц. д-р Регина Далкалъчева, зам.-декан
експерт Надя Илиева
инспектори: Златка Боджова, Елена Николова
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, ет. I
тел.: 
+359 2 988 59 00 ffinearts@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
доц. Мирослав Богданов, декан
проф. д-р Арсен Минков, зам.-декан
старши експерт Тони Рафаилова
инспектор Мария Тошева 
бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. II
тел.: 
+359 2 870 21 06; +359 2 426 07 31 fappliedarts@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм+ офис
старши експерт Марина Рускова, ет. II
експерт Мариела Бойчева, ет. II
тел./факс: 
+359 2 987 33 28 art_academy@nha.bg
 
Административно-правен отдел
ръководител Нели Тодорова, ет. III
тел.: 0885 104 955 или 0888 440 549 n.todorova@nha.bg
 
Финансов контрольор
Анна Кралева, ет. III
тел.: 0885 104 955 a.kraleva@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
главен счетоводител Вероника Цветкова, ет. III
тел.: 
+359 2 987 81 49 fdnha@nha.bg или v.cvetkova@nha.bg
 
Каса
касиер-счетоводител, ет. III 
тел.: +359 (2) 987 81 49+359 885 868 255
 
Стипендии и общежития
експерт Андриана Коцева, ет. III (12:30 – 16:30)
тел.: +359 872 370 075; +359 878 315 437 a.kotseva@nha.bg
 
Стопански отдел
ръководител Румен Ангелов, ет. I
тел.: +359 (2) 987 81 50 r.angelov@nha.bg
 
Галерийна и изложбена дейност
ръководител доц. д-р Росен Тошев, ет. I
тел.: 
+359 888 885 391 r.toshev@nha.bg
 
Електронна и печатна дейност
ръководител д-р Антон Иванов, ет. II
a.ivanov@nha.bg
 
Информационни технологии
експерт инж. Владимир Караиванов, ет. III
тел.: +359 888 344 278 support@nha.bg
 
Преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност
експерт Силвия Милославова, ет. III
тел.: +359 872 370 075; +359 879 654 798 s.miloslavova@nha.bg
 
Връзки с обществеността
главен експерт Диди Спасова, ет. I
тел.: +359 882 515 114 d.spasova@nha.bg
организатор Явор Кондов, ет. I
тел: +359 889 417 892 yavor.kondov@nha.bg 
 
ЕТИЧНА КОМИСИЯ
ethical_commission@nha.bg
 
 
ФИЛИАЛ БУРГАС
Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
 
Директор
доц. Димо Колибаров
тел.: +359 888 922 827 d.kolibarov@nha.bg
 
Помощник-директор
Живко Илчев
тел.: +359 882 955 402 zh.ilchev@nha.bg
 
Секретар
Невена Проданова
тел.: +359 884 260 820 n.prodanova@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
експерт Преслава Казакова
тел.: +359 884 025 235 p.kazakova@nha.bg
 
Старши счетоводител
Гергана Златанова
тел.: +359 884 025 235 g.zlatanova@nha.bg
 
Домакин
Борис Балабанов
тел.: +359 887 423 970 b.balabanov@nha.bg
 
Facebook – НХА София
Facebook – НХА Филиал Бургас
Instagram
LinkedIn
YouTube