Конкурс за създаване на нови графични знаци (логотипи) за групата на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Краен срок: 2018.12.03

Във връзка с отбелязване на 20-годишнината на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД,  се обявява открит конкурс с три награди за създаване на нови графични знаци (логотипи), представящи единната визия на Групата на банката, която включва ББР и нейните три дъщерни дружества.
 
Документите по конкурса са в приложените по-долу файлове. 

Файлове за изтегляне