Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Живопис“ за нуждите на кат. „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“/

Краен срок: 2022.12.14

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Живопис“ за нуждите на кат. „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“/
Кандидат:   д-р Росен Тошев
 
Материали:
Резюме на   д-р  Росен Тошев
 
Рецензии:
Проф.д.изк.Свилен Стефанов
Проф.д-р Борис Сергинов
Становища:
проф.д-р Здравка Василева
проф. д-р Елисавета Мусакова 
проф. д-р Бисера Вълева
проф. д-р Анна Цоловска
проф.Божидар Бончев