Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Стенопис“ и „Живопис“ за нуждите на кат. „Стенопис“/

Краен срок: 2022.12.13

Конкурс за заеманe на академична длъжност  доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Стенопис“ и „Живопис“ за нуждите на кат. „Стенопис“/
Кандидат:   ас.д-р Любомил Драганов
 
Материали:
Резюме на  ас.д-р Любомил Драганов
 
Рецензии:
проф. д-р Владимир Аврамов 
доц.д-р Бойка Доневска
 
Становища:
проф. д-р Кирил Божков 
проф. д-р Николай Младенов 
проф. Светозар Бенчев  
доц. д-р Камен Цветков   
доц. д-р Калина Христова