Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство -“Старо българско изкуство”

Краен срок: 2018.12.21

Конкурс за заеманe на академична длъжност  професор по 8.2. Изобразително изкуство - “Старо българско изкуство”  обявен в “Държавен вестник” – бр.13 от 09.02.2018 г.
Кандидат:  доц.д-р. Зарко Димитров Ждраков
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
Чл.кор.проф.Елка Бакалова
проф.д.изк.Чавдар Попов
проф.Казимир Попконстантинов
 
Становища:
проф.д.изк.Свилен Стефанов
проф.Диана Гергова
доц.д-р Бойка Доневска
доц.Стефан Тъпанов
 
Публикувано на 21 ноември 2018 г.