Женски портрет

Виж по - голяма
Женски портрет
1896
м.б., пл.
№ 212
123 х 78,5 см