Колонка от царски иконостасен ред

Виж по - голяма
Колонка от царски иконостасен ред
Първа половина на ХIХ в. Дебърска резбарска школа.
Следи от обгаряне.
2
161 х 18 х 16 см

Още от този автор