Майчина любов. Из един богомилски апокриф, мото „Падишах“

Виж по - голяма
Майчина любов. Из един богомилски апокриф, мото „Падишах“
първата половина на 20-те г. на ХХ в.
гваш, хартия
I – 1 – У VIII -8
34,5 х 45 см

Още от този автор