Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско

Виж по - голяма
Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско
втората половина на ХVIII в.
тъка'н тип, памучна тъкан и клободан
402
10,5 х 58,5 см

Още от този автор