Уредите на мъчението на Христос – детайли от иконостасни венчилки

Виж по - голяма
Уредите на мъчението на Христос – детайли от иконостасни венчилки
ХIХ в. Неизвестен произход.
29
100 х 8 х 3 см

Още от този автор