Буквите говорят

2018.10.31

Една изложба за съвременния прочит на младите автори върху графичните форми на буквите
 
Изложбата е посветена на деня на българските будители - 1 ноември
 
Откриване 5 ноември 2018, 17:00 часа
Областна администрация Бургас 
гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1
 
Всеки един човек от детството си подсъзнателно се асоциира с много различни неща от битието му – всички те са част от обкръжаващата го среда. Тези елементи са възприемани като нещо подразбиращо се от само себе си, и ние рядко си задаваме въпроси откъде идват и защо са такива, каквито са. За държавите, използващи кирилица, и в частност България, тя (кирилицата) е непреходен фактор за формирането на самосъзнанието на индивида. След приемането на страната ни през 2007 за пълноправен член на ЕС, кирилицата става и третата официална азбука на съюза. От първостепенна важност е кирилицата да бъде представена пълноценно и достойно като несъмнен фактор за общото развитие на Европа.
 
Изложбата „Буквите говорят“  представя млади автори от България, творящи в сферата на шрифта, типографията и калиграфията. Осланяйки се на традициите, те предлагат свой съвременен прочит на графичните форми на буквите и придават своеобразен творчески почерк във всяко едно от произведенията. Връзката минало-настояще-бъдеще тук е проследена и фиксирана от всяка една гледна точка. 
 
Изложбата условно се разделя на три части:  Класическа типография и рисувани шрифтове; Градски букви, обемни букви и  Калиграфски експерименти. 
 
Повече информация
 
Изложбата  може да бъде разгледана до 5 декември 2018
 
 

Галерия

Сподели