Четири катедри, пет специалности, много възможности - изложба на Центъра за опазване и развитие на традиционните за България приложни изкуства към НХА

2024.03.18

19 — 29 МАРТ 2024
РЕЗБА, КЕРАМИКА, ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО, ТЕКСТИЛ — ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН, МЕТАЛ
 
ОТКРИВАНЕ: 19 МАРТ,
ГАЛЕРИЯ „НОВА“ — 13:00
ГАЛЕРИЯ „МАЙ“ — 18:00
 
Центърът за опазване и развитие на традиционните за България приложни изкуства към Националната художествена академия представя пет специалности от Факултета за приложни изкуства и дизайн в Национална художествена академия – „Резба“, „Керамика“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Метал“ и „Дизайн на порцелан и стъкло“. Обединяващ за тези специалности елемент е пластическата и композиционна проблематика, която авторите в тези области изразяват чрез специфичните естетически качества на всеки материал. 
Всяка специалност включва множество възможности за приложение, използвайки различни техники в изпълнението на отделните задачи в двете образователни степени на обучение в Академията. 
Центърът за опазване и развитие на традиционните за България приложни изкуства към НХА представя две изложби в град Сливен. В галерия „Нова“ посетителите могат да видят учебни задачи и проекти в специалностите, а в галерия „Май“ са разположени дипломни работи на студенти от петте специалности. 
Това разнообразие се подчертава от малката пластическа форма до монументалната пластика, от дизайнерско поведение до художествено търсене. Засягат се отделните жанрове – пластика, живопис, графика, както и други, постигани чрез сериграфски, фотографски и компютърни технологии. 
Партньори на изложбите са НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен и Представителството на Съюза ба българските художници в гр. Сливен
 

Файлове за изтегляне

Сподели