Дипломни защити в НХА

2023.01.31

Дипломните защити на студентите от ОКС Магистър - редовна сесия и ОКС Бакалавър - поправителна сесия ще се проведат от 30 януари до 8 февруари 2023 г.

Графици за провеждане на дипломните защити по факултети. 

 

Сподели