Фирма ЮБИСОФТ ООД направи дарение за магистърска програма „Компютърни игри“ към катедра „Дизайн за детската среда“ в НХА.

2017.10.24

Тази година студентите от магистърска програма „Компютърни игри“ започнаха учебни занятия в изцяло подновени компютърни зали. Това стана възможно благодарение на подкрепата на фирма ЮБИСОФТ ООД, които дариха 12 бр. нови, модерни компютърни конфигурации. Техниката е професионална, с изключително добри технически показатели и несъмнено ще повлияе за повишаване на качеството на учебния процес.
 
Повече от две години продължава съвместното сътрудничество мужду катедра „Дизайн за детската среда“ и фирма ЮБИСОФТ ООД, която е сред водещите производителки на игри, както у нас, така и в световен мащаб. Само за миналата година в залите на магистърската програма бяха проведени 15 обучителни Мастер класа на изтъкнати специалисти от фирмата, като с това допълниха и обогатиха знанията на студентите в различни области на разработването на компютърни игри. 
 
Ежегодно представители на фирмата присъстват и вземат участие в провеждането на конферанси и дипломни защити. Няколко от успешно дипломиралите се студенти вече са част от екипа на фирмата. Техните постижения доказват, че придобитото образование в магистърската програма „Компютърни игри“ е добър старт в професионалната им кариера. След проведени професионални тестове, през настоящата година ЮБИСОФТ ООД покани в стажантските си програми петима възпитаници на магистърската програма. 
 
По повод дарението Ректорът на НХА проф. Николай Драчев връчи дарителска грамота на г-жа Веселка Валчкова – представител на ЮБИСОФТ ООД. На проведената среща и в присъствието на доц. д-р Арсен Минков – зам.-декан на Факултета за приложни изкуства и ръководител на катедра „Дизайн за детската среда бяха изказани впечатления от доброто сътрудничество между двете организации и намерения за бъдещи съвместни прояви.

Галерия

Сподели