Изложба „Дизайн на музейни експозиции“ в ЕМО „Етър“ – Габрово

2018.11.05

На 2 ноември 2018 от 15:30 часа в ЕМО „Етър“ – Габрово бе открита изложбата „Дизайн на музейни експозиции“ на специалност „Рекламен дизайн“. Главният уредник на музея госпожа Ваня Донева и деканът на Факултета за приложни изкуства към НХА доц. Мирослав Богданов откриха изложбата в присъствието на преподаватели от специалността. Гости на откриването бяха представители на музейните институции от града, както и множество граждани и посетители.
 
Изложбата включва представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни. Тази учебна задача има за цел да формира широк спектър от умения, свързани със създаването на експозиция, отговаряща на всички съвременни норми и изисквания за функционалност и естетика.Проучването, изследването и интерпретирането на исторически, етнографски, художествени и природонаучни сюжети е в най-широк спектър, който илюстрира обширния тематичен обхват на музейните задания.
 
Изразните форми в студентските проекти са синтез от класически и съвременни техники за осъществяване на музейните цели - от традиционните и утвърдени средства за експониране до най-авангардните технологични решения за мултимедийно и интерактивно съдържание. 
 
Наред с основополагащите познавателни цели на музея е потърсено цялостното въздействие върху посетителя посредством неговото силно емоционално обвързване с темата.

Галерия

Сподели