Изложба на преподаватели и студенти „70 години Плакат и визуална комуникация“

2018.10.29

30 октомври – 9 ноември 2018
 
ОТКРИВАНЕ – 30 октомври (вторник) • 14:00 ЧАСА
Галерия на НГПИ „Свети Лука“
Бул. Сливница“ 134, София
 
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ има 70 годишна история в Националната художествена академия.
През 1947 година се създават четири отдела към Академията: за изящни изкуства, за приложни изкуства, за графични изкуства и учители по художествено възпитание. Ателието по плакат се открива тогава в отдела за графични изкуства.
Първият преподавател е известният художник Борис Иванов, през следващите години преподават Никола Мирчев, Георги Атанасов, Преслав Кършовски и Любен Зидаров.
През 1956 година след конкурс за доцент по плакат в специалността идва Александър Поплилов, за да остави зад гърба си повече от 30 випуска свои възпитаници, които определят облика на българския плакат в последните десетилетия. Специалността Поплилов преименува на приложна графика, като така разширява нейния диапазон. В два последователни мандата той е ректор на Художествената академия. От 1967 година е професор по приложна графика. Дисциплината плакат проф. Поплилов води заедно с младите си тогава колеги Димитър Серезлиев и Иван Газдов – днес доайен на специалността с над 40 годишна преподавателска дейност основател на клуб „Визуална фантазия“, която по късно прераства и в дисциплина. Автор на множество книги за плаката и образованието по плакат. Ректор на НХА 1999–2003.
През годините, плакат преподават още Петър Петров, Людмил Чехларов и Димитър Тасев. По шрифт – Васил Йончев, който създава програмата и въвежда тази дисциплина в Академията. Негов асистент, а по късно и основен преподавател е Димитър Трендафилов, който разширява обучението, като шрифт и калиграфия. Последователно по цветен етюд преподават Симеон Халачев, Бойчо Григоров и Пламен Вълчев. Под гостоприемния покрив но катедра „Плакат“ се раждат нови специалности в НХА – дизайн с ръководител Васил Стоянов, текстил с ръководител Марин Върбанов и художествено пространствено оформление с ръководител Георги Петров.
 
Съвременната катедра „Плакат и визуална комуникация“ функционира в трите образователно-квалификационни и научни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.
Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността подготвя художници в областта на теорията и практиката на комуникационната графика. 
Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ притежават усъвършенствани знания в областта на всички съвременни форми и прояви на плаката и визуалната комуникация. В момента към катедра „Плакат и визуална комуникация има три магистърски програми – „Плакат“, „Визуална комуникация“ и „Калиграфия“. 
В катедрата чрез редовна или самостоятелна форма на подготовка се развиват и дисертации в образователно-научната степен „доктор“.

Галерия

Сподели