Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност

2022.04.13

Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художественотворческата дейност.
 
От 13 до 23 април 2022 г., Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност, летен семестър 2021/2022 учебна година. 
За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС бакалавър и ОКС магистър, включително и студентите в 1 курс бакалавър и магистър.
НХА определя до 30 стипендии в размер 180 лв. на месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца.
Право да кандидатстват за стипендия за значими постижения имат студентите:
– удостоени с награди от международни, национални и други конкурси в периода от 01 ноември 2021 г. (включително) до 31 март 2022 г. (включително).
– участвали в престижни художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) в периода от  01 ноември 2021 г. (включително) до 31 март 2022 г. (включително).
 
За кандидатстване е необходимо студентите:
1. Да попълнят приложената в обявата бланка (Приложение №1), да я подпишат, СКАНИРАТ в JPEG формат и изпратят заедно с останалата документация описана по-долу.
Освен в JPEG формат, Приложение №1 да се изпрати и във формат .doc/.docx (Word file) на на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: трите имена и факултетен номер. 
2. За международни, национални и други награди:
– Да си набавят (СКАНИРАНИ) JPEG файлове на документи, удостоверяващи наградата (грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването, статии в медии (ако има такива).
3. За участия в престижни художествени форуми с международно, национално и регионално значение (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други):
– Да си набавят (СКАНИРАНИ) JPEG файлове на сертификати/служебни бележки за участие, снимки на класираното произведение и/или снимки от даденото събитие, кратко текстово описание от сайта на организацията или статии в медии (ако има такива).
4. За участие в теоретични форуми: 
– Да си набавят (СКАНИРАНИ) JPEG файлове на докладите и препоръка от ръководител катедра с подпис.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Препоръката от ръководител катедра се отнася само и единствено при участие в теоретични форуми или изложби организирани от НХА!
 
ВАЖНО!!!
1. Проекти, участвали в предишната кампания за стипендии за значими постижения, нямат право да участват отново. (Същите студенти могат да участват за стипендия, но с други проекти в указания период)
2. Цялата набавена документация (всички събрани файлове) да се изпрати на следната ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: три имена и фак.№
3. Документи, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.
 
– Заснетите с камера/телефон документи, не отговарят на условията, те трябва да бъдат СКАНИРАНИ в JPEG формат. При неспазване на изискването, кандидатурите не подлежат на разглеждане от комисията.
 
– Комисията разглежда единствено и само файлове в JPEG формат! Изпратени линкове не отговарят на условията за кандидатстване.
 
ВНИМАНИЕ!
Кандидатстването за държавна стипендия за „Значими постижения“, не означава задължително класиране! 
Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Ректора и ще се публикува на сайта на НХА, раздел „Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художественотворческата дейност”
Всеки класирал се студент следва да попълни в едноседмичен срок след обявяването на класацията своите данни в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/, да попълни IBAN от сметката си открита в банка и да изпрати документ удостоверяващ титуляра на сметката (ДЕТАЙЛ БАНКОВА СМЕТКА) на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: ДЕТАЙЛ БАНКОВА,три имена и фак.№  
При неспазване на едноседмичния срок за попълване на данните в личния си профил в университетската система и изпращането на IBAN по ел. поща, студентът губи право на стипендия за значими постижения. 
Допълнителни указания за попълването на данните в автоматизираната университетска система ще бъдат публикувани заедно с класацията в сайта на НХА.
 
КСБВУ към НХА

 

Файлове за изтегляне

Сподели