Лекция на проф. Владимир Николаевич Никитин (Москва)

2014.09.22

Структурно-антропологичният подход в арттерапията
 
24 септември (сряда) 2014 г.
16.00 часа – Ат. 7 – Шипка 1
(Вход свободен)
 
Националната художествена академия и катедра „Психология на изкуството и художествено образование“ Ви канят на публичната лекция на  
проф. Владимир Николаевич Никитин (Москва) на тема „Структурно-антропологичният подход в арттерапията“.
На лекцията ще бъде представена последната книга на проф. Владимир Никитин както и най-новите изследвания, разработки и методи на Международната школа по структурно-антропологична арттерапия.

Проф. Владимир Никитин е ръководител на Катедрата по философска антропология и арттерапия в Института по психология и педагогика в Москва. Председател на Източно-европейската асоциация по арттерапия. Доктор на философските науки и кандидат на психологическите науки.
Автор е на девет монографии по въпросите на онтологията и епистемологията на човешката физика, философията и психологията на изкуството, феноменологията на звука, трансперсоналното изкуство и телесно-ориентираната психотерапия.
Никитин В.Н. Арт-терапия. М.: Когито-Центр, (2014); Никитин В. Н. Онтология телесности: смыслы, парадоксы, абсурд. – М. (2006).; Никитин В. Н. Пластикодрама. Новые направления в арт-терапии. – М. (2003) ; Никитин В. Н. Энциклопедия тела: психология, психотерапия, педагогика, театр, танец, спорт, менеджмент. – М. (2000); Никитин В. Н. Психология телесного сознания. – М.: Алетейа, (1998).

Сподели