Научна конференция „Изкуствознанието днес - състояние и перспективи“

2018.12.17

Катедра „Изкуствознание“ към НХА
организира научна конференция на тема: ИЗКУСТВОЗНАНИЕТО ДНЕС – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Конференцията е организирана с признателност към научните и преподавателските приноси на професор Чавдар Попов, дългогодишен преподавател по история и теория на изкуството в НХА.
 
Дати на провеждане: 18, 19, 20 декември
Начало на конференцията – 18 декември, галерия „Академия“, 10:00 ч.
 
Програма на конференцията:
 
18 декември (вторник)
Модератор: проф. д-р Бисерка Пенкова
10:00 – проф. Николай Драчев (Ректор на НХА) – откриване на конференцията.
10:20 – проф. д-р Бисерка Пенкова (НХА) – „За една рядка иконография на свети Мина на Балканите“.
10:40 – проф. д.изк., чл. кор. Елка Бакалова и Любен Домозетски – „Археологическият контекст на две средновековни църкви в България: „Св. Димитър“ в село Паталеница и „Св. Архангел Михаил“ в град Рила.
11:00 – проф. д-р Елисавета Мусакова (БАН) – „Българското изкуствознание днес в дълг към украсените средновековни ръкописи“.
11:20 – проф.д.и. Петър Ангелов – „Външният облик на българите през погледа на византийците“.
11:40 – проф. д. изк. Мила Сантова (БАН) – „Още няколко думи за трансмисията. Върху примера на чипровското тъкачество“.
12:00 – доц. д-р Зарко Ждраков (НХА) – „Изследването на старото българско наследство в съвременен контекст“.
12:20 – проф. Любомир Миков – „Ориенталски персонажи в българската карнавална обредност“.
12:40 –13:00 - Дискусия
13:00 –14:00 – Обедна пауза
14:00 – Симеон Тончев (магистърска програма „Изкуствознание и културно наследство“, НХА) –„Църквата „Успение Богородично“ в гр. Хасково - история, строителство, архитектура“.
14.20 – Гергана Минкова (III курс „Изкуствознание“) – „Дърворезбената украса в олтарната преграда на църквата „Св. Архангел Михаил“ в гр.Трявна“.
15.40 – Александра Николова (III курс „Изкуствознание“) – „Ктиторски портрети на феодали по българските земи от XIV век“. 
16.00 – Васил Николчев (III курс „Изкуствознание“) – „Старата църква на Драгалевския манастир“.
16.20 – Мария-Магдалена Петрова, (II курс „Изкуствознание“) – „Иконографска програма в Драгалевски манастир“.
 
19 декември (сряда)
Модератор: доц. д-р Бойка Доневска
10:00 – д-р Неда Живкова (СГХГ) – „Портрети от периода на 30-те години в България. Лицата на новия град“.
10:20 – проф. д.изк. Антоанета Анчева (ВТУ) –„Екоршето в изкуството“.
10:40 – проф. д.ф.н. Иван Стефанов (СУ) – „За творческото самочувствие на съвременния художник“.
11:00 – доц. д-р Борис Данаилов (НБУ) - „Диалогът между културите; мястото на изкуството“.
11:20 –проф. д-р Милена Георгиева (БАН) – „Понятието „карикатура“ и формирането на естетически възгледи за българската карикатура презпървата половинана ХХ век“.
11:40 – Силвия Басева (докторант НХА) – „Творчеството на Иван Кънев и централната роля на градския пейзаж в него“.
12:00 – 12:30 – Дискусия
12:30 – 14:00. – Обедна пауза
14:00 – проф. д.изк. Иван Маразов (НБУ) –„Поетика на тракийското изкуство. Тезиси“.
14:20 – доц. д-р Таня Шалганова (НБУ) –„Тракийското погребение като политически текст“.
14:40 – доц. д-р Валентина Ганева (НБУ) –„Птичата маска на Макс Ернст“.
15:00 – Десислава Денева (докторант, НХА) – „Диалог с несъзнаваните процеси – стратегия в мисленето и действията“.
15:20 – Теодор Илиев (докторант, НХА) – „Към кой жанр принадлежат жанровите картини?“
15:40 – Иван Стефанов (ІІ курс „Изкуствознание“) –„Петдесет и три години приближавайки края на изкуството“.
16:00 – Милена Дончева (III курс, „Изкуствознание“) –„Българското участие в създаването на иконописта за катедралния храм "Св. Александър Невски“.
 
20 декември (четвъртък)
Модератор: проф. д.изк. Свилен Стефанов
10:00 – доц. д-р Бойка Доневска (НХА) –„Проблемът за „националното“ и „универсалното“ в изкуството на 60-те години през погледа на българската критика“.
10:20 – проф. д.изк. Свилен Стефанов (НХА) – „Пожелания и реалности – ролята на критиката днес“.
10:40 – проф. д.изк. Петер Цанев (НХА) – „Пост-съвременното изкуство - преход към една отворена или затворена категория?“
11:00 – проф. д-р ГалинаЛардева (АМТИИ) – „Концептът „дегенеративно изкуство“ – възможности за съвременен прочит“.
11:20 – проф. д-р Орлин Дворянов (СУ) – „Възможна ли е промяна след Промяната? Важното и маловажното в съвременното българско изкуство през едно изследване на отделен случай“.
11:40 – доц. д-р Милена Блажиева (СУ) –„Фигуративността в живописта на младите български автори (Опит за очертаване на тенденция)“.
12:00 – Нина Русева (докоторант, НХА) – „Цветът в скулптурата от 80-те години до днес в България и Западна Европа“.
12:40 – 13:00 – Дискусия
13:00 – 14:00 – Обедна пауза
14:00 – Галина Димитрова-Димова (докторант, катедра „Изкуствознание“) – „Нови форми на изкуство в публично пространство в България (2000-2017 г.)“.
14:20 – Генади Гатев (докторант НХА) – „Изкуство и глобализация“.
14:40 – Доц. Красимир Добрев (АМТИИ) – „Откриването на паметника на войводата Хаджи Димитър през 1935 г. в Сливен. Събитие, превърнало се в символ на национално единство“.
15:00 – Сузана Каранфилова (НГ и докторант в НХА) – „Основни теми в графичното творчеството на Румен Скорчев“.
 
Закриване на конференцията.

Сподели