НХА преустановява учебните занятия в София до 15.03.2020 г.

2020.03.11

Със заповед № 0079-О/11.03.2020г. на Ректора на НХА дните до 15.03.2020 г. остават неучебни за НХА София. 
Удължава се срокът до 12.03.2020 вкл на Заповед № 0033-О/06.03.2020.
Забранява се достъпа до всички учебни сгради на НХА София от 13.03.2020 до 15.03.2020 за извършване на дезинфекция. 
Забранява се достъпа на външни лица до студентското общежитие на НХА - бл. 28 в  Студентски град, считано от 12.03.2020 г. до второ нареждане.
 
Възстановяват се редовните учебни занятия и графика на кандидат-студентски консултации и курсове в НХА – филиал Бургас, считано от 12.03.2020 г.
 
 

Файлове за изтегляне

Сподели