Представяне на фотоалбума ПРОТАГОНИСТИТЕ в галерия „Академия“

2023.03.10

15.03.2023, 18:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
Представяне на фотоалбума 
Балканска фотография
ПРОТАГОНИСТИТЕ – Тома и Никола от фотографската фамилия ХИТРОВИ
Автор и съставител – Зафер Галибов
 
За изданието Зафер Галибов разказва:
„Подбудите да напиша тази книга е идеята за началата в нашата памет. И понеже паметта се крепи на документи, често истинността и любовта в някои мои думи могат да изглеждат назидателни, за други простодумие, но намерих пример за нравственост и чистота в творчеството на едни от най-добрите фотографи в началата на българската фотография, работили по време на нашето Възраждане, които и в творчеството си, и в живота си доказват, че няма алтернатива за запазване на паметта освен документалността. Снимките са документ за определена действителност, снети без изменения. Критикът Никола Станев смята, че в правото и в историята това, което може да послужи като указание или доказателство, било то напечатано, написано или изобразено, притежава своята значимост „да разчита” следите на цивилизацията благодарение на своята документална стойност. По въпроса за авторското право при фотографите, съдиите от Парижкия касационен съд стигат през 1862 г до следната формулировка: „Фотографията не е нещо, което се случва по инерция, не можем да я класифицираме като абсолютно материално нещо, нейните изображения действително могат до една известна и значителна степен да бъдат резултат от процеса на разсъждения, резултат от вкуса и интелигентността на фотографа, въпреки че фотографията се случва с помощта на камерата и въздействието на светлината.” Снимката носи нещо типологично, наречено историческо; това е общото, с което се включва, и е действително по пътя на цивилизационното натрупване. „Исторически документ е всеки източник на информация, позволяващ на историческото мислене да извлече и конструира осезаем образ за опознаване на миналото.” Според любимия ни изкуствовед и критик Ролан Барт, образът не е реалността, но е най-малкото неин съвършен аналог и тъкмо това съвършенство в  аналогията е което дефинира фотографията. Пак според Бард, особено по отношение на пресфотографията, фотографският образ съдържа в себе си до толкова противоречива информация, че за фиксирането на нейния смисъл, на всяка цена е необходимо и вербално послание – най-малкото пояснителни текстове под пресфотографиите. Нито художествената нито научната фотография, обаче, попадат в тази категория.
Разчитайки, че една снимка може да каже хиляди думи, искаше ми се да разкажа за една фотографска фамилия, проследявайки времето на хайдушките чети, революционните борби преди Освобождението, героичните дни през Руско-турската освободителна война, Сръбско-българската война и първите три десетилетия след Освобождението. Във всички тези събития се включват главните герои Тома и Никола Хитрови и семейството на Тома Хитров. Веднага след Първата световна война фамилията е изправена пред нови предизвикателства и те и техните наследници тръгват и се доказват в Новия свят далеч в Ню Йорк и Големия залив на Сан Франциско. И там техния дух не им изневерява и те остават истински представители на многонационалната творческа общност.“

 

Сподели