Представяне на лекции по повод 60-годишнината на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“

2022.01.10

13.01.2022 г. (четвъртък), 16:00 часа
галерия „Академия“
 
В рамките на изложбата „Преподавателите. Текстилът в Националната художествена академия от началото до днес (1898 – 2020)“ в галерия „Академия“ ще може да научите повече за историята на специалността, за обучението и за преподавателите по време на лекциите, организирани от специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, на 13-ти януари с начало 16:00 ч. в галерия „Академия“.
 
Лектори:
доц. д-р Вержиния Маркарова
„ТЕКСТИЛЪТ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОТ НАЧАЛОТО ДО ДНЕС (1898 – 2020).
60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА В СЪВРЕМЕННИЯ Ѝ ВИД“
 
проф. д-р Аделина Попнеделева 
„ИЗЯЩНОТО В ТЕКСТИЛНОТО ИЗКУСТВО“
 
Катедра "Текстил – изкуство и дизайн" в НХА отбелязва 60 години от създаването си в съвременния си вид, както и 122 години от създаването на първите школи за преподаване на текстил. По този повод на 21 декември 2021 г. в галерия „Академия“ беше открита  изложбата „Преподавателите“, която показва творби на преподаватели, допринесли за развитието на катедрата през годините. 
 
Честванията на годишнините стартираха с провеждането на Международен онлайн симпозиум за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила с лектори от Великобритания, Швейцария, Франция, Полша, Китай, САЩ и България. Симпозиумът се проведе на 4.12.2020 г. и допринесе за обогатяването и по-дълбокото запознаване както на студентите, така и на широката публика с актуалните случвания в сферата на текстила по света. 
 
В програмата на юбилейните празненства Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ провежда още редица събития: 
• освен гореспоменатият симпозиум в началото на м. ноември, 2021 г. се откри изложба „Изкуство и дизайн“ на преподаватели и студенти от специалността в Център за съвременно изкуство и библиотека, Бургас; 
самостоятелна изложба „Текстилни структури“ на преп. д-р Цвета Явашева беше представена в Галерия – книжарница "София Прес"; 
в Арт галерия НДК изложбата „Изящното в текстилното изкуство“ показа творбите на студенти от специалността с куратор проф. д-р Аделина Попнеделева; 
подготвен е юбилеен каталог, които ще бъде издаден и представен през 2022 г. 
 
Преподавателският екип в катедрата се състои от изявени художници с дългогодишна артистична практика и международно признание. Те са ангажирани в учебния процес и се отличават с голям творчески и преподавателски опит. Студентите, завършили специалност “Текстил – изкуство и дизайн”, създават облика на съвременния художествен текстил и дизайн в България. 

 

Сподели