Презентация на Гуо Яо Сиен от Китайска академия на изкуствата, Ханджоу, Китай

2018.05.18

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГУО ЯО СИЕН
Докторант от Китайска академия на изкуствата, Ханджоу, Китай.
 
22.05.2018 година (вторник), 
от 15:30 до 16:30 часа
ателие №7 в сградата на „Шипка“1
 
Докторант Гуо Яо Сиен, който извършва своята мобилност по 
програма „Еразъм +“ резентация на творби на докторант Гуо Яо Сиен и работи направени от негови студенти от специалност „Нишково изкуство“ към Китайската академия на изкуствата, град Ханджоу, Китай. 
Гуо Яо Сиен е гост на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, по програмата за обмен „Еразъм+“.

Сподели